W przyszłym roku, możemy spodziewać się mieszaniny kaptanu i trifloksystrobiny pod nazwą handlową Flint Plus 64 WG. Preparat jest w trakcie rejestracji. Badania prowadzone przez firmę Bayer i ISiK im. S. Pieniążka potwierdzają wysoką skuteczność preparatu w zapobieganiu mączniakowi oraz parchowi jabłoni. Flint Plus 64 WG zawiera 40 g trifloksystrobiny (substancja aktywna znanego preparatu Zato)  i 600 g kaptanu w kilogramie produktu. Jest to mieszanina w formie granul o działaniu mezostenicznym i kontaktowym.
Warto zaznaczyć, że 7 lipca 2010 roku MRiRW zatwierdziło nową etykietę dla Envidoru 240 SC (spirodiklofen). Zapisano w niej, że jest to środek roztoczobójczy o działaniu kontaktowym do zwalczania przędziorka chmielowca i owocowca, a także pordzewiacza w sadach jabłoniowych. Powinno się go stosować raz w roku w dawce 0,4 l/ha (500–750 l/ha cieczy roboczej, przy tej ilości wody aktywność i działanie preparatu są bardzo dobre) po kwitnieniu i przekroczeniu progu szkodliwości. Działa najskuteczniej w temperaturze 10˚C na jaja i formy ruchome z wyjątkiem samców. Okres karencji wynosi 14 dni.
Preparat Teodor 500SC w malinie, truskawce i poziomce otrzymał przedłużenie rejestracji do 23 lipca 2011 roku.
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin