Informujemy, że od 38. tygodnia 2010 r. (tj. od 21 września 2010 r.) obowiązuje w państwach sygnatariuszach umowy celnej - Rosja-Białoruś-Kazachstan - uchwała z poprawką nr 341 (zatwierdzoną 17 sierpnia 2010 r.), dotycząca m.in. zmiany najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP = MRL) pestycydów w surowcach i produktach żywnościowych. W dokumencie tym uwzględniono m.in. dopuszczalny poziom pozostałości kaptanu (równy europejskiej normie, tj. 3,0 mg/kg produktu, poprzednio norma wynosiła 0 mg) w owocach ziarnkowych (np. jabłkach, gruszkach).
Efektem wejścia w życie tej poprawki do uchwały, będzie m.in. ułatwienie eksportu do krajów umowy celnej wyprodukowanych w Polsce jabłek.

Z poważaniem,
Dr inż. Adam Słowiński
Dyrektor Marketingu i Rozwoju Arysta LifeScience Polska Sp z o.o.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia