Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic, którego głównymi celami jest promowanie aktywności społecznej, aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz poprawy warunków i jakości życia oraz gospodarczy rozwój regionu, postanowiło rozpisać konkurs pod tytułem „NAJWIĘKSZE JABŁKO POWIATU GRÓJECKIEGO”, mający na celu promocję produktu regionalnego Powiatu Grójeckiego jakim jest JABŁKO.

Od momentu powstania Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach, tj. od 2008 roku odbywają się w Kozietułach po zakończonych zbiorach tzw. JABŁONALIA tj. dożynki jabłkowe. W roku 2010 odbędzie się trzecia edycja tej imprezy, w tradycję której pragniemy wpisać coroczny konkurs na Największe Jabłko Powiatu Grójeckiego.
Członkowie Stowarzyszenia na co dzień sadownicy widzą i czują pogarszającą się z roku na rok sytuację w sadownictwie. Opłacalność produkcji sadowniczej systematycznie maleje a w ostatnich latach kształtuje się poniżej progów opłacalności. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Jedną z wielu jest ciągle zbyt mała świadomość konsumentów o walorach odżywczych jabłek oraz brak nawyków zdrowego żywienia. Stowarzyszenie uważa, że szeroko pojęta promocja naszego regionu i jego produktów, a w szczególności jabłek mogłaby znacząco wpłynąć na poprawę istniejącej sytuacji. Dlatego organizowany przez  Stowarzyszenie konkurs ma na celu promocję  produktu regionalnego Powiatu Grójeckiego jakim jest JABŁKO, a także dostarczanie niezbędnych informacji, zachęcających do konsumpcji oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku produktu, który charakteryzują się naturalnością i wysokimi wartościami odżywczymi. Początek kształtowania w społeczeństwie wiedzy (na temat produktów regionalnych), która przyczyni się do wzrostu spożycia tych produktów. Zaproszenia do udziału w konkursie zostały skierowane do szkół powiatu grójeckiego, do grup producenckich oraz do wszystkich sadowników poprzez informacje w prasie lokalnej i fachowej. Mamy nadzieję, że wspólne, rodzinne poszukiwanie największego owocu w sadzie przyczyni się również do budowania więzi rodzinnych  także podczas pracy, pomoże wzbudzić zainteresowanie dzieci i młodzieży pracą ich rodziców, bo niezwykle często dzieci oglądają sad tylko przez szybę okienną lub zza ekranu monitora.
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia