Wczoraj po południu funkcjonariusze PSG w Kielcach przeprowadzili kontrolę w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP w gospodarstwie rolnym, w jednej z miejscowości gminy Obrazów.

Kontrolą objęto 2 ob. Ukrainy, którzy wjechali do Polski przez PG w Medyce na początku września br. Jak się okazało, cudzoziemcy nielegalnie pracowali przy zbiorze jabłek - nie posiadali odpowiednich zezwoleń.  

Ponadto stwierdzono, że ob. RP -  właściciel gospodarstwa - powierzył nielegalne wykonywanie pracy wymienionym powyżej obywatelom Ukrainy.  W związku z powyższym wypełnione zostały przesłanki art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z powyższym Komendant PSG w Kielcach wydał wobec każdego z zatrzymanych obywateli Ukrainy osobno, decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której określił zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 1 roku. Natomiast wobec pracodawcy zostanie skierowany do Sądu wniosek o ukaranie.  

 

Źródło: karpacki.strazgraniczna.pl

Ostatnie ogłoszenia