Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej „OWOC SANDOMIERSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy, zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego jako całości w skład którego wchodzą:

- prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Bilcza pod nr 48A, stanowiących działki nr 270/2 o pow. 11 200m2, nr 270/1 o pow. 4300m2, nr 269/2 o pow. 6 900m2, nr 269/5 o pow. 8 200m2, nr 296/6 o pow. 3 000m2 oraz nr 269/3 o pow. 5 700m2 zabudowane budynkami hali produkcyjnej wraz z budynkiem biurowym o pow. użyt. 7 055,80m2, budynkiem hali magazynowej o pow. użyt. 7 229,33m2 oraz budynkiem przetwórni owoców – produkcja soków NFC, o pow. użyt. 3 087,77m2.

- ruchomości w postaci m.in. linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego oraz biurowego,

- udziały w innych podmiotach,

- prawa ochronne znaków towarowych,

- należności

z ceną netto nie niższą niż cena wywoławcza tj. 58 875 000,00 zł.

Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA – Owoc Sandomierski - PRZEDSIĘBIORSTWO należy składać do dnia 20 grudnia 2018r. do godz. 14.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, bądź w Kancelarii Syndyka - warunki przetargu oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa w załączeniu.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019r. o godz. 10.00 w Sali XXV w Sądzie Rejonowym w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. 

 

pdfWARUNKI OWOC

pdfOPIS OWOC SANDOMIERSKI

Najnowsze komentarze