Przyjęto ustawę, która ma zapewnić utrzymanie cen energii elektrycznej na poziomie z 2018. Minister Tchórzewski zapowiada, że zawarto w niej mechanizm zmiany dotychczas zawartych umów tak, aby nie zostali pokrzywdzeni, którzy w drugim półroczu zawarli niekorzystne dla nich kontrakty. Powołany zostanie również specjalny fundusz, który zwracał będzie utracony przychód spółkom obrotu.

Rząd zapewnia, że ceny energii elektrycznej w nie wzrosną. Ustawa została przyjęta przez Parlament RP. Jak wyjaśnił na posiedzeniu Sejmu Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, zaproponowany program składa się z czterech interwencji, które pozwolą na utrzymanie cen energii elektrycznej 2019 roku na poziomie z roku 2018.

– W zaproponowanym projekcie ustawy jako termin odniesienia, w którym ceny energii elektrycznej dla odbiorców nie były jeszcze na ścieżce wzrostowej, jest 30 czerwca 2018 roku. Dlatego zaproponowano mechanizm zmiany dotychczas zawartych umów tak, aby nie zostali pokrzywdzeni odbiorcy energii elektrycznej, którzy w drugim półroczu zawarli niekorzystne dla nich kontrakty – zapowiada Minister.

Pierwszą interwencją jest obniżenie podatku akcyzowego za energię z 20 zł za MWh do 5 zł za MWh. Rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną w 2019 roku pomniejszone w sumie o 1 850 mln zł.

Drugim działaniem jest obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%. Ta zmiana pozwoli zmniejszyć rachunki odbiorców w Polsce o 2 240 mln zł.

Trzecia zmiana, którą wprowadza ustawa, jest bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółkom obrotu. Na ten cel zaplanowano około 4 mld zł, które zostaną wypłacone na wniosek tych, którzy uznają, że ponieśli szkodę. Wypłaty dokonywał będzie specjalnie powołany fundusz. Ten mechanizm pozostawi cenę rachunku za energię elektryczną dla odbiorców na poziomie roku 2018 i nie ucierpi na tym interes spółek energetycznych. Zarówno tych, na które wpływ ma Państwo, jak i tych prywatnych.

Czwartym elementem zaproponowanego mechanizmu jest przeznaczenie około jednego 1 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe, dzięki którym zmniejszy się emisyjność naszej gospodarki.  Środki te zostaną skierowane do Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji.

Przygotowany mechanizm składający się z czterech interwencji, będzie finansowany ze sprzedaży dodatkowych 55,8 mln ton do emisji CO2, z których przychody dotychczas nie zostały ujęte w budżecie na rok 2019.  Z tego tytułu ma zostać pozyskanych około 5 mld zł. Komisja Europejska wyraziła zgodę na sprzedaż tej dodatkowej puli w dniu 5 grudnia 2018 r. Pozostała część będzie pochodziła z obniżenia podatku akcyzowego i opłaty przejściowej.

 

 

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia