Temat całorocznych ubezpieczeń pojazdów, które użytkowane są tylko okresowo, powrócił ponownie. Tym razem Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Finansów o zmianę przepisów zmuszających rolników do zawierania ubezpieczeń całorocznych dla swoich ciągników i przyczep, choć te użytkowane są sezonowo.

Niestety, również tym razem Ministerstwo nie znalazło uznania dla argumentów rolników. Nie odniesiono się jednak do sedna uwag Rady, które dotyczyły okresu nieużytkowania maszyn.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że ubezpieczenie OC dotyczy ściśle pojazdów zarejestrowanych tj. posiadających dowód rejestracyjny, a więc ciągników i przyczep, a poza tym obejmuje zdarzenia powstałe w skutek fizycznego ruchu pod drodze, jak również wsiadania, wysiadania, przepakowywania pojazdów, czyli zdarzeń, do których może dojść nie tylko w ruchu drogowym.

Wskazano natomiast na bardzo istotną rolę obowiązkowych ubezpieczeń osób trzecich (OC), nawet wtedy, kiedy maszyna stoi w garażu. Argumentuje przy tym, że obowiązkowe OC chroni właściciela także przed wypadkami podczas napraw. Choć tak faktycznie jest, to jednak zaistnienie sytuacji roszczenia odszkodowawczego podczas napraw jest raczej rzadkim przypadkiem. Ministerstwo wskazuje również na możliwość negocjacji z zakładem ubezpieczeniowym wysokości stawki za ubezpieczenie. Rolnicy mieliby argumentować wobec ubezpieczyciela, że pojazdy są sezonowo użytkowane i tak uzyskać rabat.  

„Mając na uwadze pozostałe regulacje ustawowe, jak i główny cel tego ubezpieczenia, należy także podkreślić, że o ruchu pojazdu nie przesądza fakt poruszania się w znaczeniu fizycznym. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie dotyczy jedynie szkód powstałych w związku z mechanicznym ruchem pojazdu. Pozostawienie, czy też unieruchomienie pojazdu, np. w garażu, na terenie gospodarstwa rolnego czy też na parkingu, nie wyklucza sytuacji, w których mogłoby dojść do wystąpienia szkody. W związku z tym na gruncie przepisów ustawowych za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

  • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Wynika to m.in. z faktu, iż do wypadków ubezpieczeniowych dochodzi również podczas zatrzymania lub postoju pojazdu (podczas napraw, remontów, itp.), czyli w sytuacjach, gdy nie są „faktycznie użytkowane”.

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że w związku z konstrukcją umowy ubezpieczenia, w każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji z zakładem ubezpieczeń wysokości składki ubezpieczeniowej, np. w związku z mniejszym ryzykiem z uwagi na stałe lub przejściowe wyłączenie pojazdu z ruchu.”

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia