Spółka Eskimos przekazała Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. Okazuje się, że Spółka odnotowała znaczący wzrost zysków. Zysk netto za IV kwartał 2018 r. wyniósł 2,6 mln zł wobec  60 tys. zł w analogicznym kwartale roku poprzedzającego.

W IV kwartale 2018 roku nastąpił znaczący wzrost aktywów obrotowych (gównie zapasów) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o ponad 300% (38,7 mln zł w IV kwartale 2017 do 119,4 mln zł w IV kwartale 2018 roku) przy jednoczesnym proporcjonalnym wzroście zobowiązań krótkoterminowych (kredyty obrotowe i zobowiązania z tytułu dostaw i usług). Wynika on wprost z realizowanego programu skupu i przerobu nadwyżki jabłek przemysłowych. 

Celem programu Stabilizacji Cen, w którym uczestniczy spółka, jest zagospodarowanie rekordowej nadwyżki podażowej jabłek przemysłowych w ostatnim sezonie. Skup finansowany jest z kredytu obrotowego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska, o którym Spółka informowała w raporcie ESPI z dnia 18 października 2018 r. W związku ze wzrostem zapasów wynikającym ze skupu jabłek Spółka odnotowała w IV kwartale wysokie ujemne przepływy operacyjne netto (27,2 mln zł), które zostały sfinansowane ze wspomnianego wyżej kredytu obrotowego, skutkując dodatnimi przepływami z działalności finansowej (28,3 mln zł).

W czwartym kwartale 2018 Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o ponad 33% (18,9 mln zł w IV kw. 2018 przy 14,2 mln zł w IV kw. 2017 roku). Zysk z działalności gospodarczej w IV kwartale 2018 wyniósł 2,7 mln zł przy stracie 0,1 mln zł w 2017 roku. Zanotowany wzrost zysku wynikał ze wzrostu sprzedaży i wzrostu efektywności operacyjnej, jako wynik prowadzonego programu restrukturyzacji działalności. W efekcie, zysk netto za IV kwartał 2018 r. wyniósł 2,6 mln zł wobec  60 tys. zł w analogicznym kwartale roku poprzedzającego.

Narastająco przychody ze sprzedaży za 2018 rok spadły o 3,6 mln zł (64,6 mln zł w 2018 przy 68,2 mln zł w 2017 roku). Spadek przychodów przy większym wolumenie sprzedawanych wyrobów jest wynikiem wątkowo dużej podaży owoców do przetwórstwa w 2018 roku przy bardzo niskich cenach. Przełożyło się to na ceny wyrobów gotowych. Mimo spadku sumarycznych przychodów zysk netto za 2018 r. wyniósł 313 tys. zł wobec 77 tys. zł w 2017 r.

 

 

Źródło: Eskimos

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Sadownicy polują