Od początku prac nad ustawą o pomocy przy zbiorach rolnicy zwracali uwagę, że składka ubezpieczenia społecznego została logicznie rozbita na każdy dzień pracy, natomiast suma składki ubezpieczenia zdrowotnego została niepodzielna i obejmuje cały miesiąc, co jest krzywdzące biorąc pod uwagę specyfikę pracy przy zbiorach. Niestety, urzędnicy argumentują, że podzielność składki zdrowotnej wymagałaby systemowych zmian w ubezpieczeniach zdrowotnych i niemałych rewolucji.

Tym razem Lubelska Izba Rolnicza zwróciła się do KRIR o podjęcie działań mających na celu zmianę ustaw dotyczących zasad zatrudniania osób jako pomocników rolnika. Jak przywołuje, w obecnym stanie prawnym składka na ubezpieczeni zdrowotne za pomocnika rolnika wynosi 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 kwietnia 2018 roku miesięczna wysokość tej składki wynosi 142 zł brutto. Składka ta jest miesięczna i niepodzielna bez względu na liczbę dni podlegania temu ubezpieczeniu w danym miesiącu.

Biorąc w tym przypadku pod uwagę elementy specyfiki działalności rolniczej, ze szczególnym wskazaniem gospodarstw sadowniczych i produkujących owoce miękkie, powyższe rozwiązanie wydaje się być skrajnie niesprawiedliwe i krzywdzące producentów rolnych.

Jako główny argument wskazać tutaj trzeba brak możliwości zaplanowania prac związanych ze zbiorem kiedy to nasilenie prac a zarazem zatrudnienia przypada na przełomie miesiąca i trwa niekiedy dwa tygodnie. Taka sytuacja powoduje naliczanie składek zdrowotnych za dwa miesiące, kiedy to umowa z pomocnikiem była zawarta na okres niespełna miesiąca.

W związku z powyższym Lubelska Izba Rolnicza wnioskuje o wprowadzenie nowych uregulowań prawnych mających na celu umożliwienie podzielności składki zdrowotnej a tym samy lepszego dopasowania do specyfiki tego sektora rynku pracy. Pozwoli to również na zmniejszenie szarej strefy osób zatrudnionych w rolnictwie.

 

Źródło: LIR

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Sadownicy polują