Dofinansowanie na wapnowanie, a działki ewidencyjne

Wnioski o dofinansowanie w programie wapnowania gleb można składać od 1 sierpnia 2019 roku. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata. Warto mieć to na uwadze.

Dofinansowanie jest skierowane do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).  Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Zwróćmy uwagę, że dofinansowanie przyznawane jest do danej działki ewidencyjnej, a działka ewidencyjna nie oznacza kwatery. Jeśli mamy kwaterę położoną na trzech działkach, a chcemy zbadać sobie pH na całej kwaterze, to musimy mieć świadomość, że na żadną z działek ewidencyjnych, na których położona jest kwatera, nie dostaniemy już dofinansowania w następnych 3 latach. Warto mieć to na uwadze, kiedy będziemy pobierać próbkę...

Powiązane artykuły

Dwa obrazy sadownictwa

Sadownicy polują

X