Tak wyglądają dziś sady jabłoniowe w gminie Szydłów, gdzie 7 sierpnia miało miejsce gradobicie, które w wielu sadach i plantacjach borówki całkowicie zniszczyło plony. Od wydarzeń minął miesiąc i obraz zniszczeń jest już w pełni widoczny.

Jak widać na zdjęciach, spora część jabłek całkowicie zgniła, inne nadają się jedynie do przetwórstwa. Również same drzewa odniosły wiele szkód. Mimo wszytsko dużo gorsza sytuacja jest na plantacjach borówki, gdzie grad połamał krzaki, a także w  sadach śliwowych – niektóre z odmian były w trakcie zbiorów.

69388917_497805681008912_4000538642090033152_n
69388917_497805681008912_4000538642090033152_n
69571286_1055279664863467_4934032848819585024_n
69571286_1055279664863467_4934032848819585024_n
69853732_388196602079037_5661943755821809664_n
69853732_388196602079037_5661943755821809664_n
70010660_378517459488843_1326019411168985088_n
70010660_378517459488843_1326019411168985088_n

Pogoda w tym roku zdecydowanie nie oszczędza sadowników. Przymrozki, gradobicia i susza dają się we znaki w całym kraju.

Czy poszkodowani sadownicy mogą liczyć na pomoc ze strony państwa? Z upoważnienia Ministra Rolnictwa na pismo Związku Sadowników RP w sprawie pomocy dla sadowników w poszkodowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odpowiedział wczoraj podsekretarz stanu Rafał Romanowski. Są to przede wszystkim kredyty preferencyjne i ulgi podatkowe – zdaniem sadowników mało znacząca pomoc przy skali problemu i sytuacji finansowej gospodarstw.

Co może budzić zainteresowanie to informacja, że w dniu 27 sierpnia 2019 r., Rada Ministrów przyjęła kierunkowo projekt, który wprowadza przepisy umożliwiające udzielanie dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli co najmniej 30 % szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód przy wyliczaniu strat w dochodach wg średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym albo średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

Stawka pomocy zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem naboru wniosku, który również określony zostanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powyższa pomoc będzie pomniejszana o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym.

Tymczasem sadownicy mogą ubiegać się między innymi o kredyt preferencyjny obrotowy na wznowienie produkcji, którego oprocentowanie wynosi 0,5% dla kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia szkód posiadał ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw co najmniej od jednego z następujących ryzyk suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych itd.

Poza tym, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, może udzielić pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może zastosować odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, także na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Możliwie jest udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia