Wybór dobrej jakości sadzonek z pewnego źródła nie gwarantuje braku problemów ze strony patogenów glebowych. Najefektywniejszym sposobem ochrony świeżo założonej plantacji jest zabezpieczenie roślin bezpośrednio przed sadzeniem – zaprawianie korzeni przed sadzeniem lub podlanie roślin bezpośrednio po posadzeniu. Do tego celu warto zastosować preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy, które na początku oraz później w czasie rozwoju systemu korzeniowego rośliny zabezpieczają go tworząc barierę przed patogenami.

Preparat RhizoVital 42 zawiera bakterię kolonizującą zewnętrzną warstwę korzeni, tworząc swego rodzaju biofilm, który nie tylko jest mechaniczną barierą, ale również stymuluje rozwój korzeni, wzrost roślin, geny roślin odpowiedzialne za produkcję związków podnoszących  jej odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne.

Zawarte w preparacie Rizocore mikroorganizmy spełniają różną funkcję w glebie. Trichoderma harzianum wykazuje specyficzne działanie w glebie, jest ekspansywnym grzybem, który rozwija się szybciej niż większość mikroorganizmów glebowych, przez co wygrywa z nimi konkurencję o miejsce i pokarm w strefie korzeniowej. Z kolei Bacillus megaterium stymuluje i poprawia możliwości przyswajania fosforu przez roślinę a grzyby mykorytyczne poprawianą możliwości ukorzeniania się roślin. Rizocore stosowany w formie oprysku gleby lub podlewania po sadzeniu jest doskonałym uzupełnieniem dla mikrobiologicznej zaprawy RhizoVital 42.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection