KE opublikowała prognozy dotyczące rolnictwa w UE na lata 2019–2030. Przewiduje się, że produkcja jabłek w UE pozostanie stabilna na poziomie 12 milionów ton, co będzie wynikiem malejącego areału i (-0,8% rocznie), ale rosnącej wydajności. Chociaż te zmiany spodziewane są we wszystkich krajach produkujących jabłka, modernizacja polskiego sektora jabłek (około 25% produkcji UE) jest zdecydowanie na czele. 

Stare sady zostaną częściowo zastąpione przez nowe nasadzenia i odmiany, które lepiej spełniają preferencje konsumentów. Nastąpi koncentracja produkcji w większych gospodarstwach, a wykorzystanie nowych metod produkcji pozwoli zwiększyć średnią wydajność. Modernizacja sektora będzie również sprzyjać współpracy w ramach wciąż bardzo rozproszonego polskiego sektora jabłek. To powinno prowadzić do poprawy jakości i marketingu polskich jabłek.

Niestety, prognozowany jest również dalszy spadek konsumpcji jabłek w UE. Do 2030 r. wzrośnie liczba odmian jabłek, co lepiej odpowiadać będzie różnorodnym preferencjom konsumentów, będą one również lepszej jakości, dlatego spodziewane jest spowolnienie negatywnego trendu (-0,1% w porównaniu do -1% w poprzednim okresie).

Zmniejsza się także konsumpcja jabłek przetworzonych. Spodziewane jest spowolnienie (-1% rocznie w porównaniu do -1,3% w ciągu ostatniej dekady). Natomiast spadek spożycia soków (około 65% jabłek będzie przetwarzanych) będzie kontynuowany. Spożywanie innych produktów, takich jak cydr i kompot (szacuje się, że na ten cel przeznaczone zostanie odpowiednio 25% i 10%) ma wzrosnąć. Wzrost spożycia cydru obserwuje się szczególnie na rynkach w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzieci i młodzież  napędzają wzrost konsumpcji kompotów w UE. Jeśli chodzi o soki, konsumenci często szukają świeżych schłodzonych soków, które są postrzegane jako lepszej jakości.

Oczekuje się, że eksport świeżych jabłek będzie nadal rósł, ale tempo wzrostu będzie wolniejsze niż w poprzednich latach (0,7% rocznie, w porównaniu do 3,6% w poprzednim okresie). Pomimo otwarcia nowych rynków i oczekiwanego wzrost jakości, wzrost eksport pozostanie umiarkowany, w szczególności z powodu ograniczeń fitosanitarnych w krajach spoza UE. Import świeżych jabłek powinien zostać stabilny w tym okresie, ze względu na ich wysoką jakość i popyt w okresie letnim.

Handel przetworzonymi produktami jabłkowymi, głównie koncentratem jabłkowym, zależeć będzie w dużej mierze od globalnej dostępności jabłka jako surowca. W okresie objętym prognozą oczekuje się, że wywóz z UE pozostanie stabilny, chociaż będą występować silne różnice rok do roku związane z warunkami pogodowymi i wynikających z tego ogólnymi zbiorami. Niemniej jednak, UE ma pozostać importerem netto koncentratu przez cały okres.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection