Wciąż nie ma chętnego na zakup Owocu Sandomierskiego. W czerwcu cena wynosiła 42 mln złotych. We wrześniu obniżono ją do 35 mln zł, później do 29 mln. Aktualnie stawka spadła do 22 mln... 

Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej „OWOC SANDOMIERSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego jako całości w skład którego wchodzą:

- własność nieruchomości położonych w Bilczy 48A (gm.Obrazów), o pow. 39 300m2 zabudowane budynkami hali produkcyjnej i biurowym o pow.użyt. 7 055,80m2, budynkiem hali magazynowej o pow.użyt. 7 229,33m2 oraz budynkiem przetwórni owoców (prod. soków NFC), o pow.użyt. 3 087,77m2 – KW KI1S/00077298/8, KI1S/00091446/5, KI1S/00091443/4, KI1S/00092998/6.

- ruchomości w postaci m.in. linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego oraz biurowego,

- udziały w innych podmiotach,

- prawa ochronne znaków towarowych,

- należności,

z ceną netto nie niższą niż cena wywołania tj. 22 000 000,00 zł.

Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA – OWOC SANDOMIERSKI - PRZEDSIĘBIORSTWO należy składać do dnia 28 stycznia 2020r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, na stronie www.owoc-sandomierski.pl i w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z warunkami sprzedaży oraz Opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection