Lubańscy policjanci wspólnie z Inspektorami Ochrony Roślin i Nasiennictwa, prowadzili na terenie Lubania działania pod nazwą Silver Axe V mającą na celu eliminowanie podrobionych i nielegalnych środków ochrony roślin.

Po raz V policjanci wydziału kryminalnego i prewencji wspólnie z Inspektorami Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lubaniu prowadzili wzmożone działania skoncentrowane głównie na kontroli pojazdów przewożących nielegalne substancje do ochrony roślin. Intensywne dziania kontrolne inspektorów PIORiN prowadzone były także na targowisku miejskim w Lubaniu. 

Aby zapobiec zjawisku stosowania nielegalnych lub podrobionych środków ochrony roślin, które stanowią realne zagrożenie dla stosujących je rolników, należy stosować środki zarejestrowane, których lista dostępna jest na stronie Resortu Rolnictwa. Według Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, obrót nielegalnymi środkami ochrony roślin ma w zdecydowanej większości transgraniczny charakter, w który zaangażowane są podmioty działające na rynkach różnych krajów, stąd skuteczność w walce z nielegalnymi środkami wymaga sprawnej współpracy międzynarodowej.

 

Niedawno Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnej wydał nakaz utylizacji 12 ton nielegalnych środków ochrony roślin.

Do ich ujawnienia doszło dzięki zaangażowaniu pracowników WIORiN w Poznaniu, którzy w toku kontroli w jednym z gospodarstw rolnych na terenie województwa wielkopolskiego wykryli składowanie niedozwolonych do obrotu i stosowania w Polsce środków ochrony roślin. Wśród zakwestionowanych towarów znajdowały się preparaty z obcojęzycznymi etykietami, nie zarejestrowane do stosowania w Polsce oraz niezaetykietowane produkty o niezidentyfikowanym składzie. Nielegalne preparaty mogły stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, dlatego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W sprawie prowadzone są dalsze czynności przy udziale organów ścigania.  

PIORiN przestrzega przed zakupem nielegalnych środków ochrony roślin i przypomina, że do ochrony upraw mogą być stosowane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju ściśle regulowanej działalności, które są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Preparaty do ochrony roślin powinny być oferowane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta znajdująca się na opakowaniu środków powinna być sporządzona w języku polskim i jej treść powinna być zgodna ze wzorem zatwierdzonym decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą  o przekazywanie do PIORiN informacji o wszelkich przypadkach oferowania do sprzedaży lub zastosowania niedopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin, wystąpienia obniżonej jakości środków ochrony roślin lub ich niewłaściwego działania, stwarzających podejrzenie, że produkty te mogą być podrobione. Można je zgłaszać do najbliższej jednostki wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Źródło: piorin.gov.pl

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection