Nieprzewidywalna pogoda skłania do przemyśleń na temat możliwych scenariuszy, które mogą mieć miejsce w miarę postępu wegetacji. Przewidywania mają swoje odzwierciedlenie w przyjętej strategii cięcia. Część obawiając się przymrozków tnie oszczędnie nastawiając się jednocześnie na ewentualne przerzedzanie zawiązków.

Zasady cięcia uzależnione się od wielu czynników, miedzy innymi mowa o dostosowaniu go do odmiany, podkładki czy rozstawy. Przede wszystkim należy wziąć też pod uwagę plonowanie w poprzednim sezonie.

Po ubiegłym roku sady w zdecydowanej większości nie są wysilone. Ponadto przy większości odmian wyraźnie widać zadatki do intensywnego kwitnienia. W związku z tym część sadowników tnie mocno uznając ten zabieg za pierwszy etap przerzedzania.

Widmo obfitych plonów i niskich cen każe przyłożyć się do jakości. Sadownicy wolą wyprodukować mniejszy tonaż wyższej jakości owoców i jednocześnie mniejszy odsetek przemysłu (który przy dużych plonach znowu może być rekordowo tani). Kolejną zaletą mocnego cięcia (w szczególności odmian z natury przemiennych) jest to, że w kolejnym sezonie będziemy mogli liczyć na plonowanie na normalnym poziomie.

Ta ogólnie przyjęta strategia nie bierze pod uwagę głównej zmiennej i jednocześnie największej niewiadomej – pogody. Ten rok zaskakuje tym bardziej. Zima jest nad wyraz łagodna i istnieje pewna obawa o dalsze prognozy, a szczególnie w kontekście wystąpienia możliwych przymrozków w trakcie kwitnienia. Pogody nie da się przewidzieć, jednak niektórzy postanowili ubezpieczyć się, tnąc oszczędnie.

Takie zachowawcze cięcie polega na pozbywaniu się wilków i gałęzi tylko koniecznych do usunięcia. Praktykujący ten styl uzasadniają go szalejącą pogodą i możliwymi stratami w dalszej części sezonu. Obawa przed anomaliami jest w tym przypadku głównym argumentem. Duża ilość pąków kwiatowych, a co za tym idzie owoców ma być swego rodzaju „polisą ubezpieczeniową” na nadchodzące (w przekonaniu tej grupy sadowników) przymrozki, grad i suszę.

 Nie warto kłócić się która strategia jest lepsza. Dlatego napiszcie którą stosowaliście/stosujecie i dlaczego?

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection