Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej w Grójcu wyraziła negatywną opinię do inwestycji liniowych tras kolejowych na terenie powiatu grójeckiego, które towarzyszą budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie.

Rada uzasadnia, że rozszerzenie istniejącej sieci kolejowej i podniesienie prędkości pociągów na istniejących trasach do planowanych parametrów spowoduje powstanie enklaw obszarów z utrudnionym dojazdem do gruntów rolnych.

Przy stosunkowo niewielkich gospodarstwach sadowniczych nie opłacalnym będzie dojazd do niektórych kwater. Poza tym, zakłócone zostaną warunki przyrodnicze chronionych krajobrazów oraz produkcji żywności.

W związku z tym Rada wnosi o zmianę projektów tak, aby usunąć uciążliwości.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin