Brak pracowników sezonowych w rolnictwie to w ostatnim czasie jeden z większych problemów, z którym muszą mierzyć się rolnicy. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się wypracować mechanizm pozwalający na przekraczanie granicy przez obywateli Ukrainy przyjeżdżających do pracy w naszych gospodarstwach. Jednak aktualnie w tym celu niezbędne jest uzyskanie wizy. Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną na Ukrainie proces ten jest znacząco utrudniony lub w niektórych przypadkach niemożliwy.

Mając na uwadze powyższe Związek Sadowników RP skierował do Ministra Spraw Zagranicznych pismo z prośbą o umożliwienie przekraczania granicy obywatelom Ukrainy na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej bez konieczności uzyskiwania wizy. Taki proces da możliwość większej liczbie pracowników podjąć zatrudnienie w rolnictwie. W chwili obecnej, w przededniu rozpoczęcia sezonu zbiorów owoców jagodowych pozyskanie pracownika jest priorytetem dla tysięcy polskich gospodarstw.
Dzięki naszej interwencji obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne mogą podróżować i pracować w Polsce bez konieczności uzyskania wizy przez okres 90 dni w okresie 180 dni, jeżeli dysponują stosownymi dokumentami uprawniającymi do podjęcia pracy w Polsce (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pracę sezonową lub zezwolenie na pracę).

Poniżej prezentujemy pełną treść uzyskanej odpowiedzi:

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na Pana pismo ZSRP/ZG/11/05/20 z dnia 22 maja 2020 r. dotyczące braku pracowników sezonowych w rolnictwie uprzejmie informuję, że kwestie przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej należą do wyłącznej kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Urzędy konsularne RP, pomimo będących w mocy na Ukrainie obostrzeń związanych z epidemią COVID - 19, ustaliły limity przyjęć wniosków wizowych składanych osobiście na maksymalnym poziomie dopuszczalnym prawem i aktualnymi możliwościami. W związku z COVID-19 wprowadzona została również zmiana przepisów umożliwiająca korespondencyjne składanie wniosków wizowych. W tym kontekście należy jednak zauważyć, iż wnioski wizowe składane drogą korespondencyjną bardzo często są niekompletne, a ich uzupełnianie jest bardzo czasochłonne.

Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych prowadzone przez usługodawcę zewnętrznego realizującego usługi z zakresu outsourcingu wizowego z dniem 3 czerwca przywrócą bezpośrednią obsługę wnioskodawców, co znacząco przyspieszy procedurę i zbliży poziom obsługi interesantów wizowych do sytuacji sprzed pandemii.

Pragnę także podkreślić, że obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne mogą podróżować i pracować w Polsce bez konieczności uzyskania wizy przez okres 90 dni w okresie 180 dni, jeżeli dysponują stosownymi dokumentami uprawniającymi do podjęcia pracy w Polsce (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pracę sezonową lub zezwolenie na pracę).

 

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Lutostański Dyrektor

 

Źródło: Związek Sadowników RP

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection