Autokarowe skrytki pełne nielegalnych środków ochrony roślin

Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili kolejne nielegalne środki ochrony roślin. Chemikalia niewiadomego pochodzenia próbowali przemycić kierowcy autokaru przez przejście graniczne w Medyce.

Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce kontrolowali autokar jadący z Ukrainy do Szczecina. Podczas rewizji pojazdu wykryli skrytki m.in. w podłodze i zbiorniku paliwa.  Znajdowało się w nich prawie 230 opakowań środków ochrony roślin o łącznej wadze 50 kg oraz 29 litrów. Towar wart ponad 29 tys. złotych nie został zgłoszony do kontroli. Kierowcy (ob. Ukrainy) nie posiadali także odpowiednich dokumentów, które wymagane są przy przewozie przez granicę środków ochrony roślin.

Okazało się, że to nie jedyny towar, przewożony niezgodnie z obowiązującymi normami. Podczas kontroli funkcjonariusze wykryli także 4 tys. sztuk papierosów oraz nadwyżkę oleju napędowego w ilości ponad 430 litrów
KAS wszczęła przeciwko kierowcom postępowanie karne skarbowe. Na poczet grożącej kary zabezpieczono  4 tys. złotych. Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła się także do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemców do powrotu do kraju.

Przypominamy

Na przewóz przez granicę środków ochrony roślin  niezbędne jest zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa. Wprowadzenie do obrotu nierejestrowanych i niedopuszczonych środków ochrony roślin może spowodować poważne zagrożenie dla środowiska. Są to preparaty o nieznanym składzie i działaniu. Stosowanie takich środków to ryzyko obniżonej skuteczności zabiegu, gorszej jakości plonu, zniszczenia plantacji a także skażenia środowiska.

Oryginalne środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu,  można kupić wyłącznie w sklepach i hurtowniach wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Opakowanie produktu musi posiadać trwale przytwierdzoną etykietę w języku polskim.

Od początku roku podczas kontroli na polsko- ukraińskich przejściach granicznych funkcjonariusze podkarpackiej KAS udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu ponad 430 kg/litrów środków ochrony roślin niewiadomego pochodzenia

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Powiązane artykuły