UE zwiększa kontrolę pozostałości pestycydów w tureckich cytrusach

Komisja Europejska zgodziła się na zwiększenie kontroli pestycydów w tureckich cytrynach i grejpfrutach importowanych do UE. Decyzja została jednogłośnie przyjęta przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz – Sekcja: „Kontrola i warunki importu” na posiedzeniu 30 listopada.

AILIMPO (Hiszpańskie Międzyzawodowe Stowarzyszenie Cytryn i Grejpfrutów) poinformowało Komisję o swoich obawach, ponieważ oficjalne dane ostrzegawcze opublikowane przez system RASFF wskazywały na znaczny wzrost liczby tureckich przesyłek cytryn i grejpfrutów przechwyconych z poziomami pestycydów przekraczającymi oficjalne limity ustanowione w przepisach wspólnotowych.

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1793 zostaje zmienione i odsetek kontroli wzrasta z 10% do 30% w przypadku grejpfrutów i z 20% do 30% w przypadku cytryn. Środek ten wejdzie w życie z początkiem stycznia i będzie obowiązywał przez sześć miesięcy. Dzięki niemu 3 na 10 ciężarówek tureckich cytryn i grejpfrutów wjeżdżających do UE będzie musiało zostać poddanych ścisłym kontrolom granicznym, w tym analizie pestycydów.

„Kontrole urzędowe przeprowadzone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 wykazały, że dostawy cytryn i grejpfrutów z Turcji charakteryzują się wysokim wskaźnikiem niezgodności z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w unijnym przepisy dotyczące zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów. Właściwe jest zatem zwiększenie do 30 % częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich takich przesyłek wprowadzanych do Unii.” – uzasadniła swoją decyzję Komisja Europejska.

Zdaniem Ailmpo, to ważna decyzja dla obrony interesów europejskich konsumentów i wzmocnienia pozycji hiszpańskich cytryn i grejpfrutów, które są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami gwarancji ustanowionymi przez przepisy europejskie.

 

Powiązane artykuły

Sadownicy polują

X