cameoJeśli coś policzono, to wiadomo ile jest. W przypadku sadownictwa nie jest to takie proste. We Francji pod koniec marca ruszyła akcja inwentaryzacji sadów połączona z oceną praktyk fitosanitarnych. Powodem są niewystarczająco precyzyjne szacunki plonowania i w efekcie utrudnienia w zarządzaniu masą owocową po zbiorze. Prace nadzoruje francuskie ministerstwo rolnictwa. Ocena będzie zawierać dane na temat powierzchni, gatunków, wieku, potencjału produkcyjnego nasadzeń. Prognozowanie jest na tyle ważne, że zdecydowano się na uzupełnienie spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 roku m.in. o dane z małych kwater (np. mniejszych niż 0,5 ha plantacji kiwi, czereśni czy winorośli). Badanie potrwa do 17 maja, a pierwsze wyniki powinny być znane już 19 czerwca.  

Drugim elementem jest ocena spełnienia wymogów związanych z ochroną i nawożeniem sadów. Te kryteria będą badane losowo w wytypowanych gospodarstwach i na różnych gatunkach sadowniczych (model ochrony, wykorzystanie pestycydów, ich dawki itp…).

Źródło: www.agriculteur-normand.com

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin