jablka w wytloczce 1minUkraina czwaty rok z rzędu zmniejsza sprzedaż swoich jabłek do Rosji. Pomimo wysokich zbiorów w zeszłym roku, w sezonie 2012/2013 wyeksportowała do tego kraju zaledwie 17 tys. ton jabłek. Jest to najniższy notowany wynik dotychczas. W poprzednim sezonie Federacja Rosyjska zaimportowała 25 tys. t ukraińskich jabłek. Jak oceniają specjaliści, spadek eksportu do Rosji wynika bezpośrednio z jej wejścia do WTO (Światowa Organizacja Handlu). W efekcie FR obniżyła cła na europejskie produkty, co doprowadziło do gwałtownego spadku konkurencyjności ukraińskich jabłek na rosyjskim rynku.

Obecnie Ukraina zajmuje 10 miejsce na liście największych eksporterów jabłek do Rosji. Kraj ten wciąż pozostaje najważniejszym rynkiem zbytu dla ukraińskich producentów jabłek.

Na podstawie: Fruit-inform.com

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin