We Francji tęgie głowy zastanawiają się jak pomóc sadownikom i eksporterom. Konferencję prasową na temat kondycji sektora owocowo-warzywnego zorganizowano we Francji w Pałacu Burbonów. Obecni byli przewodniczący Grupy Badawczej ds. owoców i warzyw Zgromadzenia Narodowego, przewodniczący ANPP (Association Nationale Jabłka Gruszki) i menedżerowie. Podkreślano wagę ochrony interesów sektora w obliczu rosnących problemów ze sprzedażą. Sezon 2009-2010 nie był dobry dla eksporterów jabłek. Z punktu widzenia producentów francuskich nastąpiło zamknięcie rynków eksportowych, takich jak Rosja i Algieria. Już w latach 2008-2009 zanotowano 15% spadek eksportu w porównaniu do poprzedniej kampanii. Przyczynami są coraz bardziej agresywne działania konkurencji, mniejsza konkurencyjność francuskich produktów, utrudniony dostęp do ubezpieczeń kredytów eksportowych, stawki celne i bariery fitosanitarne. Podkreślano konieczność wsparcia tego sektora.
www.reussirfl.com

 

Najnowsze komentarze