Pojęcie sadownictwa ekologicznego opiera się we Francji na trzech filarach, co producenci owoców chcą uświadomić konsumentom:
1.    Środowiskowym – produkcja ekosadownicza opiera się na poszanowaniu środowiska naturalnego. Jakość owoców i spełnienie norm kontrolnych z poszanowaniem zdrowia producentów i konsumentów – to najważniejsze hasło. Kupujący otrzymują ofertę produktów oryginalnie francuskich, wyprodukowanych z zachowaniem równowagi biologicznej z pełną identyfikowalnością cyklu produkcji i dystrybucji. Zewnętrzne i niezależne podmioty dokonują kontroli i pilnują przestrzegania zasad najlepszej praktyki rolniczej.
2.    Społecznym – owoce pochodzą z gospodarstw, w których przestrzegane są prawa człowieka, wykwalifikowani pracownicy otrzymują godziwe wynagrodzenie, zatrudnieni są zgodnie z obowiązującym prawem i otrzymują świadczenia społeczne.
3.    Ekonomicznym – produkcja owoców we Francji jest koniecznością i wiąże się z zapewnieniem samowystarczalności żywieniowej kraju. Producenci w aspekcie finansowym mogą przetrwać do następnego sezonu i odbudować produkcję, bo to zapewnia stabilność francuskiego sadownictwa. Jest ono źródłem zatrudnienia sezonowego i pomaga utrzymać gospodarkę wiejską w dobrej kondycji.
Źródło: www.reussirfl.com
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin