Coraz częściej na Zachodzie mówi się o produktach alternatywnych, czyli tych, które uzupełniają ochronę chemiczną. Wpisują się one w globalną strategię ochrony uwzględniającą naturalne mechanizmy regulacji i ograniczenia w stosowaniu środków ochrony.
Wyróżnia się pięć kategorii produktów alternatywnych:
1.    Środki biokontrolne zawierające makroorganizmy (owady, roztocza, nicienie) oraz mikroorganizmy (grzyby, bakterie, wirusy), np. Bacillus thuringiensis.
2.    Stymulatory naturalnych mechanizmów ochronnych - substancje roślinne, aktywne, naturalne, które zwiększają odporność na ataki patogenów, np. laminaryna z alg lub produkty syntetyczne, jak Regalis stosowany w przypadku zarazy ogniowej.
3.    Ekstrakty naturalne (roślinne i bakteryjne), np. oleje
4.    Feromony i inne atraktanty
5.    Produkty mineralne klasyczne, jak miedź, siarka, glinka, kwaśny węglan, ciecz siarkowo-wapienna. [BPS]

Źródło: Reussirfl 2010

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia