Import mrożonych owoców z Ukrainy większy niż w 2018

 

Na stronie Związku Sadowników RP pojawiła się odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na zapytania dotyczące importu owoców z Ukrainy. Okazuje się, że import owoców świeżych jest stosunkowo niewielki, jednak ilość sprowadzanych owoców mrożonych jest prawdopodobnie jeszcze większa niż w 2018. Z Ukrainy sprowadza się także duże ilości koncentratu soku jabłkowego.

Ministerstwo Rolnictwa zwraca uwagę, że Polska jest dużym eksporterem jabłek, a ilości świeżych jabłek wwożone z Ukrainy do Polski stanowią niewielki odsetek ilości sprzedawanych na eksport. W 2018 r. nastąpił wzrost importu jabłek (CN 0808 10) z Ukrainy - z 54 ton w 2017 r. do 514 ton, należy jednak zwrócić uwagę, że w tym okresie wyeksportowano z Polski ponad 800 tys. ton jabłek. (…)

Wielkość importu świeżych malin, truskawek, porzeczek i borówek z Ukrainy również jest niewielka w porównaniu z wielkością produkcji i ilościami eksportowanymi z Polski, chociaż stosunek wielkości importu truskawek do wielkości eksportowanych w 2019 r. wzrósł do 6,2% (wolumen importu truskawek (CN 0810 10) w 2017 r. wyniósł 52 tony, w 2018 r. 48 ton, a w okresie styczeń – październik 2019 r. 368 ton, podczas gdy wielkość eksportu w rozpatrywanym okresie spadła z 9 tys. ton do 5,9 tys. ton).

Znacznie większe ilości sprowadza się z Ukrainy owoców mrożonych. W 2017 r. sprowadzono z tego państwa do Polski 2 tys. ton truskawek mrożonych (CN 0811 10), w 2018 r. ilość ta wzrosła do 2,4 tys. ton, a w okresie styczeń – październik 2019 r. wyniosła 2,3 tys. ton, co oznacza, że do końca bieżącego roku wielkość importu może być wyższa niż w 2018 r. Natomiast rocznie eksportuje się z Polski ok. 100 tys. ton tego produktu. Import malin i porzeczek mrożonych (CN 0811 20) z Ukrainy wyniósł w 2017 r. – 8,2 tys. ton, w 2018 r. blisko 9 tys. ton, w okresie styczeń - październik 2019 r. – 6,7 tys. ton (tyle samo co w analogicznym okresie 2018 r.). Rocznie eksportuje się z Polski ok. 120 tys. mrożonych malin i porzeczek – czyli co najmniej 10 razy więcej niż sprowadza się z Ukrainy.


Z Ukrainy sprowadza się także duże ilości koncentratu soku jabłkowego (CN 2009 79). W 2017 r. sprowadzono z tego państwa 26 tys. ton ww. produktu, w 2018 r. – 15,6 tys. ton, w tym w miesiącach styczeń - październik 2018 r. wielkość importu wyniosła 11,6 tys. ton, a w analogicznym okresie 2019 r. - 7,3 tys. ton. Oznacza to, że w latach 2018 - 2019 r. nastąpił spadek importu tego produktu. Natomiast eksport zagęszczonego soku jabłkowego w 2017 r. wyniósł blisko 224 tys. ton, w 2018 r. – 264 tys. ton, a w 2019 r. (od stycznia do października) – 302,5 tys. ton w porównaniu do 184 tys. ton w analogicznym okresie 2018 r. W związku ze wzrostem wielkości eksportu koncentratu soku jabłkowego, udział importu tego produktu z Ukrainy w eksporcie ogółem obniżył się z 11% w 2017 r. do 6% w 2018 r. i 2,4% w 2019 r.

Powiązane artykuły

Zakazać importu!

Ile jabłek jest w polskich chłodniach według WAPA?

X