Konsulat Generalny RP we Lwowie informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną w okresie od 7.08.2020 r. do 14.08.2020 r. nastąpi zmiana organizacji pracy urzędu.

Z dniem 10.08.2020 r. zawiesza się przyjmowanie wniosków o wydanie wiz w konsulacie oraz w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych (tzw. centrach wizowych), wniosków o wydanie/przedłużenie ważności Karty Polaka, wydawanie Kart Polaka oraz przyjęcia interesantów we wszystkich sprawach niewymagających natychmiastowej interwencji konsula.

Odbiór dokumentów złożonych w konsulacie będzie możliwy od 17 sierpnia 2020 r.

Posiadaczom Karty Polaka umówionym na złożenie wniosku wizowego w Konsulacie lub w centrum wizowym, zostanie przydzielony nowy termin złożenia wniosku. Informacje na ten temat dostępne będą na stronie internetowej urzędu po wznowieniu pracy.

Obywatele polscy w, którzy znaleźli się w trudnej i nieoczekiwanej sytuacji, wymagającej pilnej interwencji konsula, mogą kontaktować się z konsulatem pod numerem telefonu: +38 095 2600 200. Jest to telefon alarmowy wyłącznie dla obywateli polskich wymagających pomocy konsularnej.

Okres funkcjonowania urzędu w ograniczonym zakresie może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Źródło: gov.pl

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection