Znajomość biologii bakterii Erwinia amylovora pozwala ustalić okres największego zagrożenia dla drzew owocowych.

Bierze się pod uwagę takie czynniki ryzyka jak uszkodzenia ciągłości tkanek spowodowane opadaniem płatków, łusek pąków, uszkodzeniami gradowymi, bliznami po cięciu, a także sprzyjającymi warunkami pogodowymi (wysoka wilgotność powietrza i temperatura 20-24 stopnie C). Momentem krytycznym w rozprzestrzenianiu się choroby jest kwitnienie, a szczególnie opadanie płatków kwiatowych, zwłaszcza na pędach bocznych drzewa.
Ochronę prewencyjną przed zarazą na większości odmian rozpoczyna się od stadium różowienia pąka do różowego pąka, a na odmianach późno kwitnących w fazie zielonego pąka. Jeśli warunki sprzyjają wystąpieniu choroby i jej presja jest duża, należy chronić drzewa w czasie silnego wzrostu wegetatywnego, mniej więcej do połowy czerwca (w warunkach francuskich).
W sadach i szkółkach we Francji przeciwko zarazie ogniowej stosowane są cztery preparaty. Niektóre są znane także w Polsce, ale nie mają rejestracji w walce z zarazą ogniową.
Więcej na ich temat po zalogowaniu w zakładce Artykuły Premium.
Źródło: Reussirfl 2009

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia