Podczas trwającej w Skierniewicach XLVI Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Sadowniczej pt. „Nauka praktyce” dr Agnieszka Masny

zaprezentowała wyniki badań prowadzonych pod okiem prof. Edwarda Żurawicza na temat owocowania i podatności kilku zagranicznych odmian truskawki. Badania trwały od 2007 roku i zakończyły się oceną owocowania 10 odmian: ‘Camarosa’, ‘Gloria’, ‘Ventana’, ‘Albion’ (odmiany amerykańskie), ‘Susy’, ‘Vima Rina’,’ Vima Xima’, ‘Elianny’, ‘Nancy’ (holenderskie), ‘Malling Pearl’ (brytyjska) i kontrolnymi ‘Honeoye’ i ‘Elsanta’.
Wszystkie one dojrzewały wcześnie lub średnio wcześnie, jako pierwsza ‘Ventana’, a ostatnia ‘Vima Xima’. Najwyższy plon uzyskano z odmian kontrolnych oraz ‘Vima Xima’ i ‘Nancy’, najniższe z ‘Malling Pearl’ i ‘Albion’. Owoce największych rozmiarów zebrano z ‘Elianny’ i’Camarosa’, ‘Vima Xima’, ‘Gloria’ oraz ‘Albion’, najmniejsze z ‘Vima Rina’, ‘Ventana’, ‘Malling Pearl’.
Kolejna ważną z punktu widzenia plantatora truskawek badaną cechą była zdrowotność odmian. Największa odporność na szarą pleśni wykazywała ‘Malling Pearl’. Wszystkie odmiany były mało podatne na białą plamistość liści, a większość, choć nie wszystkie, na czerwoną plamistość liści (z wyjątkiem ‘Ventana’ i ,Vima Xima’) i mączniaka prawdziwego truskawki (wrażliwa ‘Nancy’, ‘Elianny’, ‘Elsanta’). Żadna nie była całkowicie odporna na werticiliozę, najmniej jej podlegała ‘Elianny’, najbardziej – ‘Ventana’ i ‘Gloria’.
Z badań wynikało, że najbardziej obiecująca w warunkach Polski Centralnej jest odmiana ‘Vima Xima’ z powodu obfitych plonów owoców dobrej jakości i późniejszego terminu dojrzewania.
 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin