×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

Tegoroczna XLVI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza odbyła się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorem był Komitet Nauk Ogrodniczych PAN przy udziale Marszałka Województwa Łódzkiego.
W kontekście zapowiadanych zmian strukturalnych w Instytucie, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że konferencja ta jest symbolicznym podsumowaniem prac, symbolicznym i fragmentarycznym. Po pierwsze: badania obejmowały ostatnie lata, bo tylko najnowsze doniesienia mają walor poznawczy, a przecież prowadzone były dłużej i często przez osoby, które nie są już etatowymi pracownikami Instytutu. Po drugie: zakres prac był znacznie, znacznie szerszy niż zaprezentowany podczas konferencji. Po trzecie: hasło konferencji „Nauka praktyce” w gruncie rzeczy przewijało się przez wszystkie lata istnienia ISK, a nie tylko podczas jej trwania. Po czwarte: utworzenie Instytutu Ogrodnictwa z pewnością będzie pewną cezurą, ale nie sądzę, aby zacytowane przed chwilą przesłanie mogło stracić swoją aktualność. Instytut zawsze był dla sadowników, prowadził badania, stanowiąc ostateczną instancję rozwiązującą problemy związane z produkcją owoców, i trudno wyobrazić sobie, że mogłoby być inaczej.
Wracając do dwudniowej konferencji z 29, 30 września 2010 roku, należy podkreślić bogactwo tematów, zarówno w formie prelekcji, jaki i posterów. Spotkanie podzielono na bloki tematyczne, umożliwiające zainteresowanym śledzenie powiązanych ze sobą wykładów. Wybór, którą sesję tematyczną śledzić, był naprawdę trudny. Zaproszono wykładowców z wielu ośrodków akademickich i badawczych z kraju i zagranicy.
Wydaje mi się, że na szczególne odnotowanie zasługuje EkoTechProdukt, projekt opracowania technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych i innowacyjnych bioproduktów współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka – Narodowa Strategia Spójności. Celem realizowanego w latach 2009–2014 programu będzie poprawa konkurencyjności polskich sadowników i szkółkarzy produkujących owoce i materiał rozmnożeniowy, a w efekcie wzrost opłacalności takiej produkcji. Działania zmierzają w kierunku opracowania biopreparatów i technik ochrony dopuszczonych do ekologicznej produkcji owoców, stworzenie banku genów symbiotycznych bakterii i grzybów mikoryzowych, ocenę jakości i trwałości produktów ekologicznych, zwiększenie roli nauki w tego typu produkcji i w ostatnim etapie upowszednienie tej wiedzy wśród sadowników i doradców. Badania te dotyczyć będą między innymi jakości przechowalniczej owoców ekologicznych, metod aplikacji biopreparatów (dla zainteresowanych podaję stronę internetową projektu www.insad.pl/EkoTechProdukt.html).
Konferencja zaprezentowała bogactwo prac badawczych i potwierdziła interdyscyplinarność zagadnień, która wymuszała współpracę z pracownikami akademii medycznych i politechnik.
Gdy rok temu tłumaczyłam artykuł na temat włoskich badań związanych z ograniczaniem owocowania poprzez okresowe zacienianie roślin (więcej), wydawało mi, że to wyjątkowe prace prowadzone wyłącznie w tamtejszym ośrodku. Podczas tej konferencji okazało się, że w skierniewickim Instytucie już w 2006 roku podjęto próby ograniczania fotosyntezy w celu przerzedzenia zawiązków, o czym można było się przekonać podczas sesji posterowej. Na tej między innymi podstawie można stwierdzić, że polscy sadownicy otrzymują informacje równie szybko jak ich koledzy z „dawnej” Unii. Ileż jeszcze podobnie ważnych wniosków z prac badawczych ujrzy światło dzienne podczas kolejnej konferencji? Cóż, jedynie uczestnicząc w kolejnych spotkaniach, można się będzie o tym przekonać…

Poszczególne tematy poruszane podczas konferencji będą sukcesywnie opracowywane.

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection