Do badań nad gniciem jabłek odmiany ‘Szampion’ w sadzie i obiekcie przechowalniczym przeprowadzonych na SGGW

użyto preparatów biologicznych Boni Protect i Polyversum oraz fungicydu Captan 80 WG. Chodziło o zbadanie skuteczności tych środków w sytuacji uszkodzeń ciętych i kłutych skórki powodowanych w warunkach naturalnych przez gradobicia, a w doświadczeniu przez mechaniczne uszkodzenia jabłek. Skłonność do gnicia badano w 3 terminach. Do preparatów biologicznych dodawano Protector.
Gnicie jabłek po gradobiciu
Owoce uszkodzone najwcześniej, tj. 17 lipca, gniły już w pierwszym tygodniu po stymulowanym gradobiciu. Wszystkie trzy preparaty wykazywały podobną skuteczność. Efekt działania preparatów zmniejszał się w miarę upływu czasu od gradobicia do ich zastosowania. Najskuteczniejszy okazywał się Captan, następnie Boni Protect i Polyversum.
Na owocach uszkodzonych w drugim terminie, czyli 10 sierpnia, objawy gnicia nasilały się w ciągu dwóch tygodni po jego wystąpieniu. Efektywność Polyversum była w tym przypadku zbliżona do Captanu i wynosiła 70%, natomiast Boni Protect – 55%.
W trzecim terminie symulowanych uszkodzeń Captan okazał się najskuteczniejszy.
Gnicie podczas przechowywania
Gnicie jabłek w chłodni zwykłej wywoływane jest zazwyczaj przez grzyby z rodzaju Pezicula (gorzka zgnilizna). Najwięcej owoców z objawami tej choroby zaobserwowano na owocach nietraktowanych, stanowiących kontrolę. Słabiej działały preparaty biologiczne stosowane pojedynczo: Polyversum – 63%, Boni Protect – 74%, Captan – 83%. Najlepsze efekty uzyskiwano stosując Captan w połączeniu preparatami biologicznymi, co dawało zabezpieczenie w 91%. Po 7 dniach przetrzymywania owoców w temperaturze pokojowej Polyversum dawało efektywność na poziomie 66%, Boni Protect – 72%, a największą, gdy opryskano Captanem, a następnie dwukrotnie użyto Polyversum (83%) lub Boni Protect (89%).
Źródło: wykład na podstawie badań Kazimierza Tomali i Anny Pohorskiej z Katedry Sadownictwa SGGW wygłoszony podczas XLVI Naukowej Konferencji Sadowniczej „Nauka praktyce”
 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin