We Francji od 2001 roku prowadzone są badania nad prowadzeniem czereśni w formie ściany owoconośnej.

W doświadczeniu drzewa ośmiu odmian posadzono w rozstawie 4,5 m x 1,5 m. Jego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie warunki trzeba spełnić, prowadząc czereśnie w formie ściany owoconośnej ciętej mechanicznie z boków i od góry, aby zapewnić opłacalność takiego modelu produkcji. W późniejszej modyfikacji doświadczenia dla porównania wykorzystano podkładki o różnej sile wzrostu.  
Pierwszy sad czereśniowy we Francji prowadzony w ten sposób ma już 10 lat. Badane są między innymi wpływ cięcia przewodnika w lutym na wysokości 2 m, efektywność cięcia mechanicznego, gdy pędy mają po 12 liści w odległości 40 cm od nasady,  oraz przycinania drzew od góry na wysokości około 2,2 mm, na co trzeba przeznaczyć 8 godzin/ha oraz dodatkowo 20 godzin/ha na cięcie uzupełniające zimą.
Badania potwierdzają, że przy prowadzeniu drzew w formie ściany owoconośnej lepiej jest zastosować silniej rosnące podkładki – o zbyt słabym wzroście spowodują, że ściana owoconośna będzie zbyt niska. Optymalna wydaje się Gisela 6, która umożliwia prowadzenie sadu do wysokości 2,7 m w rozstawie 3,5 m między rzędami. W doświadczeniu starano się nadawać drzewom czereśni kształt palmety lub wyprowadzać na trzy przewodniki, aby zmniejszyć liczbę drzew na hektarze. Badania prowadzone są dodatkowo z podkładkami Tabel Edabriz i Maxma Delbard 14. Cięcie przeprowadzano mechanicznie zimą i powtórnie również maszynowo przed zbiorem owoców, aby odsłonić owoce i ułatwić zbiór.
Z ośmiu testowanych odmian czereśni tylko dwie – ‘Regina’ i ‘Ferduce’ – uznano za przydatne w tym modelu prowadzenia drzew. Bardzo szybko wchodzą w owocowanie, są produktywne, a tylko takie mogą zapewnić opłacalność produkcyjną sadów-ścian owoconośnych.  W warunkach francuskich przy takim nakłądzie siły roboczej trzeba uzyskać 17–18 t/ha, aby sad czereśniowy stał się rentowny.
Okazało się ponadto, że średnica owoców tych odmian była większa w przypadku ściany owoconośnej niż w klasycznym modelu prowadzenia drzew. Owoce miały średnio 9,6 g w przypadku 'Ferduce' i 8,3 g – ‘Reginy’.
Źródło: Reussirfl 2009, „Le cerisier dresse son mur”, Celine Zambujo
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia