W 2010 roku zaprezentowano osłony przeciwdeszczowe w nasadzeniach czereśni, których celem jest zapobieganie pękaniu

i podniesienie rentowności uprawy tego gatunku. Prace nad ochrroną trwają już wiele lat i w tej chwili rozwiązanie techniczne zdają egzamin w terenie (40 ha sadów czereśniowych jest już chronionych). Skuteczność takich osłon jest bezdyskusyjna, jeśli weźmie się pod uwagę kilka czynników, takich jak kierunek, z którego najczęściej wieją wiatry, zachowanie odpowiedniej wysokości ponad wierzchołkami drzew czereśniowych, zapewnienie cyrkulacji powietrza.
Okazuje się jednak, że pękanie może nastąpić także na skutek długo utrzymującej się mgły przy bezwietrznej pogodzie. Wilgotność powietrza jest więc także czynnikiem prowokującym pękanie. Rola pobierania korzeniowego nie jest do końca wyjaśniona. Wydaje się jednak, że zaopatrzenie w wodę i substancje mineralne uwrażliwia epidermę owoców czereśni i w następstwie pękają one. Ważne jest, aby przed zbiorem możliwie jak najbardziej regularnie dostarczać drzewom wodę  i nawozy.
Systemy osłonowe
Wdrażane są cztery rodzaje systemów osłonowych:
– wysokie tunele (4,5–5 m w najwyższym punkcie) przykrywające rząd drzew – Milon i Cascado;
– namioty służące także do ochrony przed gradem o wysokości 4 m – Flipack;
– tunele niskie łukowate, łączone w środku z nadstawką – Casado.
Podczas prób trzeba było poświęcić 300 h/ha rocznie, aby zamontować i zdemontować elementy plastikowe i można było przeprowadzić takie zabiegi jak cięcie drzew. Wiadomo już, że dobra organizacja pracy i wyszkolona ekipa zapewnią zmniejszenie pracochłonności tych czynnośc, ale wymagania logistyczne są ogromne i trzeba mieć pewność, że uda się zamontować osłony na 3–4 tygodnie przed zbiorem. Wietrzna pogodna może znacznie spowolnić tempo prac. Należy też pamiętać o szybkim usunięciu osłon po zbiorze, gdyż w przeciwnym wypadku może nastąpić zmniejszenie plonowania w następnym roku.
Stosowanie osłon powoduje przyspieszenie owocowania i na tym skupiają się sadownicy. Niektórzy osłaniaj sady zbyt wcześnie (niskimi tunelami), nawet od stycznia, aby przyspieszyć kwitnienie i dojrzewanie. Uzyskują owoce 7–10 dni wcześniej, lecz wtedy zapylanie jest mniejsze, a plon niższy.
Rentowność osłon wydaje się wyraźna po pierwszych kalkulacjach, zwłaszcza jeśli wybiera się do nasadzeń odmiany poszukiwane na rynku i łatwo pękające. Te wstępne wyliczenia weryfikuje właśnie praktyka.
Prowadzone są prace na udoskonaleniem systemów przeciwdeszczowych. Firma Barre proponuje już automatyczne osłony przeciwdeszczowe zmniejszające ilość czasu koniecznego na montaż i demontaż. Można je złożyć na wypadek silnego wiatru, a tym samy zwiększyć żywotność plastiku, wietrzyć i osuszać drzewa owocowe, zapewnić wczesność owocowania, przykrywając bardzo wcześnie, umożliwiając jednocześnie dobre zapylenie podczas kwitnienia.

Źródło: Reussirfl 2010, Maider Arreguri, „Les systemes anti-pluie en quete d’innovatin”


 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia