×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

PFA Standard (Primary Farm Assurance Standard) - Podstawowy Standard Zapewnienia Jakości.

Jest to oficjalny standard powstały z inicjatywy GLOBLG.A.P, który został stworzony z myślą o szerokim rozpowszechnieniu wśród producentów owoców i warzyw oraz ziół, produkujących na rynek świeży oraz dla przetwórstwa. Mający także zastosowanie w produkcji zbóż, rzepaku i buraków cukrowych.

 Główne powody powstania tego standardu to:

•    Rosnące wymagania ze strony odbiorców przemysłowych i detalicznych w latach 90. spowodowane m.in.aferami związanymi z jakością produktów żywnościowych.
•    Rosnąca świadomość i związane z tym oczekiwania finalnych konsumentów.
•    Dążenie uczestników obrotu towarowego (w tym przetwórców ) do ograniczenia ryzyka związanego z wprowadzeniem do obrotu produktów stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi.
•    Chęć szerokiego upowszechnienia wymagań Dobrej Praktyki Rolniczej.
•    Uporządkowanie wymagań dla producentów płodów rolnych.

Geneza PFA Standard

1.    1997 – powstanie EUREPGAP
Pierwszy Międzynarodowy Standard dla produkcji pierwotnej.

2.    1997 – 2005 – Ewolucja EUREPGAP

3.    2007 – Ogłoszenie GLOBALG.A.P

4.    Czerwiec 2009 - Wobec małego rozpowszechnienia GLOBALG.A.P podjęcie działań zmierzających do opracowania podstawowego standardu dla produkcji pierwotnej.

5.    Maj 2010 - Zatwierdzenie PFA Standard przez GLOBALGAP

Ten standard w odróżnieniu od GLOBALG.A.P jest oparty na inspekcjach, a nie certyfikacji.
W zależności od polityki firmy oraz analizy zagrożeń może być traktowany jako pierwszy krok do uzyskania GLOBALG.A.P bądź jako wymagany standard. Ogromną jego zaletą jest to, że jego wymagania są zbliżone do wymagań polskiego prawa, tak aby od rolnika wymagać bezpieczeństwa żywności, ale na rozsądnym poziomie. Natomiast cechą wspólną dla PFA i IFA jest rejestracja w bazie GLOBALGAP.

Zasady udziału rolników w PFA Standard

•    Prezentacja wymagań przez GLOBAL CONSULTING na szkoleniu.
•    Rejestracja rolnika w bazie danych GLOBALG.A.P.
•    Wprowadzenie PFA Standard – Firma Doradcza.
•    Inspekcja gospodarstw przez niezależną jednostkę.
•    Uzyskanie świadectwa spełnienia wymagań PFA Standard.

W przypadku przetwórstwa owoców i warzyw najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu. W tym celu w każdym systemie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności przeprowadzana jest analiza ryzyka. W przypadku produkcji owocowo warzywnej najważniejszym elementem tej analizy jest jakość surowca. W celu weryfikacji tej jakości  wykonywane są badania surowca na pozostałości pestycydów i metali ciężkich.

PFA Standard – Wdrożenie

Naszą rolą jest kompleksowe przygotowanie systemu podczas 3 wizyt w każdym gospodarstwie.
Pierwsza Wizyta – wskazanie koniecznych zmian, wskazanie najlepszej drogi ich usunięcia, zebranie danych do opracowania dokumentacji
Druga Wizyta – wdrożenie dokumentacji, omówienie procedur, pomoc w uzupełnieniu zapisów
Trzecia Wizyta – pomoc w uzupełnieniu zapisów, samokontrola wg. wymagań PFA Standard

Korzyści uniwersalne

•    Zmniejszenie ryzyka produkcji wyrobów niespełniających wymagań zdrowotnych.
•    Ujednolicony standard dla dostawców.
•    Posiadanie numeru GLOBALG.A.P.
•    Spełnienie wymagań prawnych.
•    Budowanie więzi między producentami a przetwórcami.
•    Podniesienie poziomu gospodarstwa.
•    Zwiększenie liczby potencjalnych odbiorców.
•    Możliwość refundacji ponoszonych kosztów.

Źródło: ewabis.com.pl

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection