Celem utworzenia marki na polskie jabłeka, realizowanej w ramach projektu „Polskie Jabłka Wysokiej Jakości” jest, aby konsumenci ufali jakości owoców kupowanych pod nowym logo. Marka ta swoim zasięgiem ma objąć całą Polskę i najlepszych producentów oraz zrzeszające ich grupy producenckie czy organizacje producentów. Organizacjami, które podjęły się w Polsce przeprowadzić i czuwać na poprawnością promocji nowej marki polskich jabłek wysokiej jakości – „Kings and Apples” oraz kontrolować jakość sprzedawanych pod nią owoców są Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych oraz Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. W tym celu opracowywaliśmy specjalny znak, który nadawany będzie producentom jabłek, grupom i organizacjom producentów, którzy po przejście audytu związanego z oceną jakości produkowanych w nich jabłek będą mogli po przystąpieniu do systemu posługiwać się nim. Jabłka nie tylko będą musiały spełniać określone parametry dotyczące ich jakości zewnętrznej, ale również być wolne od szkodliwych dla konsumentów pozostałości. Wszystko to potwierdzą certyfikaty Integrowanej Produkcji Owoców oraz produkowane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez systemem GLOBALGAP. Sam znak oraz jabłka, które go uzyskają promowane będą m.in. w mediach, w punktach sprzedaży, na wystawach, targach i konferencjach oraz w Internecie.

W pierwszym etapie tego unikatowego jak na Polskę projektu realizowanego w sektorze sadowniczym wytypowano cztery odmiany jabłek, które będą sygnowane logo „Kings and Aples”, a są nimi: ‘Golden Delicious’, ‘Gala’, ‘Jonagold’ i ‘Šampion’.

Źródło: PJWJ
 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection