Przypominam, wszystkim sadownikom, że to gleba i będące w niej korzenie odpowiadają za stan odżywienia uprawianych roślin! Dlatego, we wszystkich plantacjach roślin sadowniczych, jako pierwszy zabieg poprawiający sprawność gleby (poza regionem z rędzinami wapniowymi!), przywracający prawidłowe stosunki wodno-powietrzne, wzbogacający próchnicę, umożliwiający intensywniejszy rozwój organizmów pożytecznych w glebie i pozwalający na zmniejszenie dawek nawozów mineralnych- powinno być opryskanie pasów herbicydowych roztworem Humistaru w dawce 15-20l/ha lub Rosahumusu w dawce 3-4kg/ha lub Fertiarcyl Starter w dawce 5l/ha lub Agriful w dawce 10l/ha. Bardzo dobrym sposobem zwiększenia ilości mikroorganizmów glebowych jest zastosowanie EMów w dawce 40l/ha. Dla osób, które są przekonane do stosowania nawozów kompleksowych (lub tam gdzie mamy zbyt niskie pH, złe stosunki potasu do magnezu), po takim zabiegu sugeruję zastosowanie 200-300 kg/ha nawozu kompleksowego np. Eurofertil 34 N Pro+350-600 kg Physiomax 975; 250 kg/ha Yara Mila Complex +150kg/ha YaraLiva Tropicote;  400 kg/ha Blaukorn clasic.
Dodatkowo w sadach czereśniowych i gruszowych należy zastosować w oprysku doglebowym (pasy herbicydowe!) 15-30 kg Ultrafero Fe.
Dla osób przekonanych do stosowania nawozów monoskładnikowych sugeruję zastosowanie następującego programu nawożenia:
Nawożenie doglebowe grusz: Grusze, jako gatunek mają duże potrzeby względem potasu i małe względem azotu, który zawsze wywołuje silny wzrost wegetatywny, a ten z kolei ma zawsze negatywny wpływ na ilość i jakość pąków kwiatowych na koleiny sezon. Jednak dawka tych nawozów każdorazowo powinna być uzależniona zasobności gleby, stosunku potasu K do magnezu Mg oraz spodziewanego plonu.
UWAGA: Przynajmniej raz na trzy lata powinny być wykonane analizy chemicznej zasobności gleby!!!

Jeśli stosunek K do Mg jest poprawny, to nawożenie wiosenne doglebowe winno być następujące:

Spodziewany plon

Dawka nawozów potasowych K/ha – wiosną (jak najwcześniej)

Dawki nawozów  potasowych tuż po kwitnieniu/ha

Dawka nawozów azotowych N/ha (faza od początku kwitnienia do koń-ca kwitnienia)

Dawka nawozów azotowych N/ha (faza po opadzie czerwcowym)

Plonowanie niskie

200 kg siarczanu potasu

0

150 kg saletry amonowej

0

Plonowanie średnie

300 kg siarczanu potasu

100 kg saletry potasowej

200 kg saletry amonowej

150 kg saletry wapniowej

Plonowanie  wysokie

400 kg siarczanu potasu

200 kg saletry potas potasowej

200 kg saletry amonowej

250 kg saletry wapniowej

Nawożenie doglebowe jabłoni

W przypadku istnienia warunków do prognozowania osiągnięcia maksymalnego plonu jabłek z różnych odmian(40-60 t/ha), należy uwzględnić, że zarówno potrzeby nawozowe poszczególnych odmian jabłoni jak i ich tolerancja na wysokość dawek nawozowych poszczególnymi makroskładnikami jest ogromnie zróżnicowane. Zacznijmy od K. Pierwiastek niedoceniany. (decyduje o gospodarce wodnej, a przecież wraz z wodą pobierane są wszystkie inne pierwiastki!). Jednak zbyt wysoki jego poziom ogranicza pobieranie Mg i Ca, powoduje występowanie Gorzkiej Plamistości Podskórnej, a zbyt niski, powoduje obniżenie plonu, drobnienie i niewybarwianie się jabłek oraz gorszy ich smak.
Odmiany jabłoni pod tym względem można podzielić na trzy grupy:
1.    Odmiany o stosunkowo niskich potrzebach potasu K: Boskoop; Elise; Ligol; Jonagold; Szampion;
2.    Odmiany o średnich potrzebach w stosunku do potasu K; Idared; Pinova i Golden Delicious.
3.    Odmiany o dużych potrzebach w stosunku do potasu K: Early Genewa, Celeste; Piros; oraz grupy odmian Gala i Elstar.
Ustalając dawki nawozów potasowych dla jabłoni, należy uwzględnić: - potrzeby danej odmiany, przewidywane plonowanie oraz podział dawki na wczesnowiosenną i pogłówną, którą należy zastosować tuż po kwitnieniu.
UWAGA: Przynajmniej raz na trzy lata powinny być wykonane analizy chemicznej zasobności gleby!!! Nawożenie bez tych wyników analiz można porównać jedynie z grą w totolotka!!
Dawki nawozów potasowych stosowanych doglebowo w zależności od odmiany i poziomu prognozowanego plonowania:

Wyszczegól-nienie

Odm. o niskich potrzebach i tolerancji na  K

Odm. o średnich potrzebach i tolerancji na  K

Odm. o wysokich potrzebach i tolerancji na  K

Plonowanie niskie

Jak najwcześniej wiosną 200 kg siarczanu potasu

0

Jak najwcześniej wiosną: 300 kg siarczanu potasu

0

Jak najwcześniej wiosną: 350 kg siarczanu potasu

0

Plonowanie średnie

Jak najwcześniej wiosną: 250 kg siarczanu potasu

0

Jak najwcześniej wiosną: 350 kg siarczanu potasu

0

Jak najwcześniej wiosną: 400 kg siarczanu potasu

Tuż po kwitnieniu:100 kg siarczanu potasu

Plonowanie  wysokie

Jak najwcześniej wiosną: 300 kg siarczanu potasu

Tuż po kwitnieniu:100 kg siarczanu potasu

Jak najwcześniej wiosną: 400 kg siarczanu potasu

Tuż pokwit-nieniu:100 kg siarcza- nu potasu

Jak najwcześniej wiosną: 450 kg siarczanu potasu

Tuż po kwitnieniu:200 kg siarczanu potasu

UWAGA Program ten można stosować tylko w tych sadach w których stosunek K:Mg jest poprawny lub niższy od 3,5!
Dawki nawozów azotowych stosowanych doglebowo w zależności od odmiany i poziomu prognozowanego plonowania:

Wyszcze-gólnienie

Odm. o niskich potrzebach i tolerancji na  K

Odm. o średnich potrzebach i tolerancji na  K

Odm. o wysokich potrzebach i tolerancji na  K

Plonowanie niskie

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

0

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

0

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

0

Plonowanie średnie

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiazków 150 kg saletry wapniowej

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiazków 200 kg saletry wapniowej

W okr. Kwitnienia: 150 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiązków 250 kg saletry wapniowej

Plonowanie  wysokie

W okr. kwitnienia: 200 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiazków 250 kg saletry wapniowej

W okr. kwitnienia: 200 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiazków 250 kg saletry wapniowej

W okr. kwitnienia: 200 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiaz-ków 300 kg saletry wapniowejUWAGA Program ten można stosować tylko w tych sadach w których stosunek K:Mg jest poprawny lub niższy od 3,5!

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - W okresie pękania pąków, Adam Fura, Sandomierz 23.03.2012 r.
 

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection