W dniu dzisiejszym wykonaliśmy kolejną izolację otoczni. Oto wyniki:

    Około 30% otoczni jest już pustych. Kolejne 30% wytworzyło worki i zarodniki, króre są w różnych fazach rozwoju: od małych bezbarwnych do wykształconych i dojrzałych (oliwkowych wysiewających się w czasie ostatnich opadów.) Tych dojrzałych jest ok. 20% (czyli ok. 6% całej populacji na bieżący rok. Pozostałe 40% otoczni nie ma jeszcze worków.

    Jednocześnie w ostatnich dniach znacznie rozwinęły się pąki drzew, a listki od strony wewnętrznej nie są pokryte żadnym preparatem, a warunki pogodowe bardzo długo sprzyjały wysiewom i infekcji parchem. W związku z tym, mimo stosunkowo niewielkich wysiewów, należy jeszcze dzisiaj wykonać zabieg Delanem w dawce 0,75 kg/ha lub Ventopem 1,5l/ha + dodatek nawozu algowego (kontynuacja wspomagania biostymulacji) Taka dawka tych preparatów ma działanie interwencyjne do 36 godzi po infekcji.

    Jeśli nie będzie można wykonać tego zabiegu dzisiaj, lub nie zdążycie Państwo, to w dniu 17.04.2012 roku należy zastosować Chorus 0,3kg/ha + 0,5kg/ha Delanu + nawóz algowy (działanie interwencyjne Chorusa 48 godzin!).

    W razie niemożności wykonania tego zabiegu w dniu 17.04. należy wykonać go 18.04 stosując Mythos 1,5l/ha + 0,5 kg Delanu lub 1l/ha Ventopu + nawóz algowy (działanie interwencyjne Mythosu 72 godziny!).

    Celem tych zabiegów jest niedopuszczenie do wystąpienia plam parcha na kilku liściach na drzewie, co pozwoli wcześniej zakończyć ochronę przed tym patogenem.

    Pozdrawiam

    Adam Fura, Sandomierz 16.04.2012 r.
 

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection