Z badań prowadzonych w UWM w Olsztynie w kwaterze jabłoni odmian ‘Jonica’, ‘Szampion’, ‘Pinova’, wynika, że podobne efekty uzyskuje się nawożąc obornikiem jak i nawozami mineralnymi. W jednej części sadu stosowano nawożenie organiczne obornikiem co 2 lata w dawce 30 t/ha, a od 5. roku co 3 lata, a w drugiej stosowano:  wiosną i w lipcu 72,5 kg/ha saletry amonowej, superfosfat potrójny 190 kg/ha, sól potasową 60% 350 kg/ha, prażony dolomit 1000 kg/ha. W pierwszych 4. latach nawożenie mineralne i organiczne spowodowało znaczną zwyżkę plonów. Nastąpił wzrost fosforu i potasu w formie przyswajalnej. Nawożenie organiczne spowodowało, że ponad 1/3 magnezu występowała w formie dostępnej dla roślin, ale nawożenie mineralne bardziej sprzyjało lepszemu gromadzeniu tego pierwiastka w profilu glebowym (56%) w porównaniu z obornikiem.
Źródło: Zofia Tomaszewska, Łukasz Siebers WUM Olsztyn, Olga Mokra Stacja Chemiczno Rolnicza w Olsztynie, wykład z XLVI Konferencji Sadowniczej ”Nauka praktyce” w ISK w Skierniewicach im. S. Pieniążka
 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin