‘Honeycrisp’ jest najbardziej rentowną odmianą jabłoni uprawianą w USA, a powierzchnia jego uprawy szybko rośnie. Odmiana ta niezbyt dobrze się przechowuje. Owoce okazały się wrażliwe na niskie temperatury i uszkodzenia oraz oparzeliznę. Do tej pory nie opracowano w pełni satysfakcjonującej metody przetrzymywania w kontrolowanej atmosferze. Powodzenie przechowywania zależy też od tego, gdzie był uprawiany.
Standardowo przechowuje się go w temperaturze od 1–5°C w zależności od stanu (badania prowadzone w USA), w składzie atmosfery 1% dwutlenku węgla i 2% tlenu. ‘Honeycrisp’ jest wrażliwy na szybkie spadki temperatury podczas schładzania i zbyt niską temperaturę przechowywania.. Stopniowe schładzanie (nawet do 7 dni) znacznie ograniczało ryzyko niekorzystnych zmian podczas przechowywania w KA. W niektórych rejonach USA zaleca się przetrzymywanie ‘Honeycrispa’ 5–7 dni w temperaturze około 10°C, a następnie dalsze obniżenie temperatury. Zbyt wczesny zbiór powoduje wzrost ryzyka powstawania oparzelizn.
W przypadku tej odmiany ważne jest należyte dostarczanie wapnia w sezonie, aby zmniejszyć naturalną skłonność do rozpadów.
W niektórych ośrodkach badawczych stwierdzono, że na początek stężenie dwutlenku węgla powinno być niskie, a po 3–4 tygodniach w dalszym ciągu nie powinno przekraczać 1%. W Dynamicznie Kontrolowanej Atmosferze eksperymentalnie przechowywano ‘Honeycrispa’ przez 9 miesięcy w 0,7% O2 bez strat.
Odmianę tę charakteryzuje tłustość skórki.
 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection