Adam Fura przypomina (wszystkim sadownikom z glebami rędziny wapienne!), że we wszystkich plantacjach roślin sadowniczych, jako pierwszy zabieg poprawiający sprawność gleby, przywracający prawidłowe stosunki wodno-powietrzne, wzbogacający próchnicę, umożliwiający intensywniejszy rozwój organizmów pożytecznych w glebie i pozwalający na zmniejszenie dawek nawozów mineralnych - powinno być opryskanie pasów herbicydowych roztworem Humistaru w dawce 15-20l/ha, Rosahumusu w dawce 3-4kg/ha lub Fertiarcyl Starter w dawce 5l/ha lub Agriful w dawce 10l/ha. Dla osób, które są przekonane do stosowania nawozów kompleksowych (lub tam gdzie mamy zbyt niskie pH, złe stosunki potasu do magnezu), po takim zabiegu sugeruję zastosowanie 200-300 kg/ha nawozu kompleksowego np. Eurofertil 34 N Pro+350-600 kg Physiomax 975; 250 kg/ha Yara Mila Complex +150kg/ha YaraLiva Tropicote;  400 kg/ha NovaTec.

Dodatkowo w sadach czereśniowych i gruszowych należy zastosować w oprysku doglebowym (pasy herbicydowe!) 15-30 kg Ultrafero Fe.

Dla osób przekonanych do stosowania nawozów monoskładnikowych sugeruję zastosowanie następującego programu nawożenia:
Nawożenie doglebowe grusz: Grusze, jako gatunek mają duże potrzeby względem potasu i małe względem azotu, który zawsze wywołuje silny wzrost wegetatywny, a ten z kolei ma zawsze negatywny wpływ na ilość i jakość pąków kwiatowych na koleiny sezon. Jednak dawka tych nawozów każdorazowo powinna być uzależniona zasobności gleby, stosunku potasu K do magnezu Mg oraz spodziewanego plonu.

UWAGA: Przynajmniej raz na trzy lata powinny być wykonane analizy chemicznej zasobności gleby!!!

Jeśli stosunek K do Mg jest poprawny, to nawożenie wiosenne doglebowe winno być następujące:

Spodziewany plon

Dawka nawozów potasowych K/ha – wiosną (jak najwcześniej)

Dawki nawozów  potasowych tuż po kwitnieniu/ha

Dawka nawozów azotowych N/ha (faza od początku kwitnienia do koń-ca kwitnienia)

Dawka nawozów azotowych N/ha (faza po opadzie czerwcowym)

Plonowanie niskie

200 kg siarczanu potasu

0

150 kg saletry amonowej

0

Plonowanie średnie

300 kg siarczanu potasu

100 kg saletry potasowej

200 kg saletry amonowej

150 kg saletry wapniowej

Plonowanie  wysokie

400 kg siarczanu potasu

200 kg saletry potas potasowej

200 kg saletry amonowej

250 kg saletry wapniowej

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego w okresie pękania pąków, Sandomierz dnia 28.03.2011 roku, Adam Fura
 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin