Oznakowanie  materiału szkółkarskiego  jest podstawowym i szczegółowym źródłem informacji o tym materiale, a także podstawą do reklamacji. Już sam  kolor urzędowej etykiety powinien sygnalizować kupującemu z jakiego rodzaju kategorią materiału ma do czynienia.

Wprowadzany do obrotu  materiał szkółkarski roślin sadowniczych kategorii elitarny lub kwalifikowany zaopatrzony jest w urzędową etykietę, zawierającą również   paszport roślin, która w widoczny sposób umieszczona jest na roślinach lub częściach roślin lub na opakowaniu, wiązce lub pojemniku.

Dla materiału w kategorii elitarny w stopniu przedbazowy (PB) i bazowy (B) jest to etykieta w kolorze białym z fioletowym ukośnym paskiem, w kategorii kwalifikowany (C) kolor niebieski. Informacje znajdujące się na urzędowej etykiecie to m. in. unikalny numer dostawcy w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, oznaczenie kraju pochodzenia, nazwa gatunku w języku polskim i łacińskim, nazwa odmiany, podkładki, kategoria lub stopień kwalifikacji, rok dokonania oceny, ilość i wiek, numer etykiety.

Materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany wprowadzany lub znajdujący się w obrocie składający się z różnych odmian lub rodzajów materiału w tych kategoriach zaopatruje się w szkółkarski dokument towarzyszący.

Do wprowadzonego do obrotu materiału szkółkarskiego CAC dostawca dołącza informację, zwaną szkółkarskim dokumentem dostawcy. Jeżeli  szkółkarski dokument dostawcy umieszczany jest bezpośrednio na materiale CAC to w takim przypadku może mieć formę etykiety w  kolorze żółtym. Do materiału szkółkarskiego CAC dołącza się także paszport roślin.

niebieska etykieta

Źródło: PIORIN

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection