×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

Jabłoń
Parch jabłoni  

Wysiewy zarodników workowych mamy praktycznie poza sobą! Jednocześnie trwa intensywny wzrost wegetatywny. W sadach, w których nie mamy plam parcha, należy obecnie po każdym większym opadzie (25-30mm) prowadzić ochronę zapobiegawczą preparatami kontaktowymi (Antracol 70 WG; preparaty zawierające kaptan lub mancozeb lub tiuram). Jeśli  w sadzie występują żywe plamy parcha należy je wyniszczyć preparatem z grupy IBE i za 4 dni powtórzyć dodając do drugiego zabiegu 2/3 dawki preparatu kontaktowego. Zabieg należy wykonać wieczorem po zachodzie słońca przy użyciu 700-1000 l wody na 1 ha. Preparaty z grupy IBE zwalczają również mączniaka jabłoni.

Do tego zabiegu ostatni raz w tym sezonie należy dodać dolistny nawóz fosforowy: Agroleaf fosforowy-4-5 kg/ha; Kristalion Żółty lub Folicare Fosforowy-3 kg/ha lub Fos 60 EU (2kg.ha) lub Yara Mila Fruit Controler (4kg/ha); FOSTAR –  4 l/ha; Fruit Akademia po kwitnieniu- 7,5kg/ha; Maximus Extra P- 3-5kg/ha; Nitrofoska Fioletowa-3-5kg/ha; Nutricomlex Orange (5kg/1000l wody); lub Plonvit PHOSPHO 2-4kg/1000l wody; Rosasol 8:50:12-4kg/ha; Rosafos-5l/ha – są to nawozy kristaliczne! Zabieg można wykonać gotowymi mieszaninami aminokwasowo-fosforowymi: Goёmar Folifos (3l/ha); Fertileader Axis- 3l/ha; foliq P (4l/ha) lub TecnoPhyt PK- (3l/ha);  lub wykonać je samemu dodając 1-1,5l/1000 l wody Aminosol; lub Delfan Plus lub foliq Ascovigor; foliq Aminovigor; lub Terra-Sorb Complex  lub Tecamin Max.

W sadach, w których w czasie kwitnienia zastosowano 2l InCa należy 3 – 4 tygodnie po kwitnieniu zastosować drugą dawkę InCa.

UWAGA: W sadach, w których był grad, jak najszybciej należy zastosować Topsin (1,5l/ha) za trzy dni Ardent; Discus lub Zato i dwa tygodnie powtórzyć Ardent; Discus lub Zato.

Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia: tuż pod koniec kwitnienia należało dokonać lustracji na obecność w sadach jabłoniowych zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia. W przypadku jej stwierdzenia należało opryskać pień drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette 80 WP i za 30 dni zabieg należy powtórzyć! Opryskać należy również sąsiednie drzewa i glebę pod nimi!

Zaraza ogniowa: w sadach, w których zaraza wystąpiła w ostatnich 3-ech latach, co 10-14 dni ½ dawki preparatu miedziowego (warunki zastosowania!)

Drobna plamistość liści jabłoni: co 14 dni: Captan 80 WG (1,9-2,8kg/ha); Dithane NeoTec/Mac Mancozeb 75 WG (3-4,5kg/ha); Pomarsol F 80 WG (4,5kg/ha); Sadoplon 75 WP (4,5kg/ha); Sancozeb 80 WP (3kg/ha); Thiram Granuflo 80 WG (4,5kg/ha). Fungicydy zawierające mancozeb hamują również rozwój przędziorków!


Owocówki, zwójkówki:

W pułapki feromonowe w Sośniczanach złapało się:

 

  Data

Owocówka śliwkóweczka

Owocówka jabłkóweczka

Zwójka siatkóweczka

Wydłubka oczateczka

Zwójka bukóweczka

Nasionnica trześniówka

  17.05

2

2

0

0

0

0

  18.05

16/18

2/4

0

2

0

0

  19.05

22/40

8/12

0

0/2

0

0

  20.05

35/75

6/18

0

2/4

2

0

  21.05

10/85

22/40

0

5/9

1/3

0

  22.05

68/153

18/58

0

1/10

0/3

0

  23.05

44/197

2/60

0

0/10

2/5

0

 
Zarejestrowane są: w okresie masowego składania jaj - Dimilin 480 SC (0,3l/ha); Rimon 100 EC (0,75l/ha); SpinTor 240 SC (0,6-0,84l/ha); SpinTor 480 SC (0,3-0,42l/ha); Calypso 480 SC (0,2l/ha); Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha); Runner 240 EC (0,4l/ha); Steward 30 WG (0,2 kg/ha);
W fazie czarnej główki owocówki jabłkóweczki: Carpovirusine Super SC (1,0 l/ha) lub Madex SC (0,25-0,27l/ha).

Mszyce: w przypadku pojawienia się mszyc (1 drzewo na 50 przejrzanych) Actara 25 WG -0,1kg/ha; Agro Pirymikarb 500 WG (0,4-0,75kg/ha); Calypso 480 SC- 0,1- 0,2l/ha; Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha;  Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Teppeki 50 WG -0,14kg/ha; Agricolle 3l/ha i w konwencjonalnej ochronie Marvik 240 EW-0,2l/ha i pyretroidy.
Bawełnica korówka: Actara 25 WG -0,2kg/ha + 150 ml Silwetu lub Super Zwilżacza lub Sllipy; Pirimor 500 WG-0,75kg/ha+ 150 ml Silwetu lub Super Zwilżacza lub Sllipy; Zabieg wykonać 10-14 dni po kwitnieniu i za 14 dni powtórzyć!
Przędziorki:  Nissorun 050 EC (0,9 l/ha); Ortus 05 SC (1,0l/ha); Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Magus 200 SC (0,-0,7 l/ha); Nissorun 050 EC (0,75 l/ha) + Ortus 05 SC (0,5l/ha);Sanmite 20 WP (0,75 kg/ha); Talstar 100 EC (0,6l/ha); Envidor 240 EC (0,4l/ha) lub Agricolle (3l/ha).
Pordzewiacz jabłoniowy: Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Ortus 05 SC (1,0l/ha);  w konwencjonalnej ochronie Talstar 100 EC (0,6l/ha)
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania ZWÓJKI KORÓWECZKI (we wszystkich gatunkach sadowniczych)- Decis (0,45-0,6l/ha);

Przerzedzanie zawiązków jabłoni
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące chemicznego przerzedzania zawiązków. Jest to bezwzględny warunek do uzyskania wysokiej jakości owoców!
Przerzedzanie: Pozostały nam trzy preparaty:
1)    Wielkość zawiązków 12-16 mm; Bioprzerzedzacz 060 SL- dawka 0,75 do 0,9l/ha; minimum 180C; 500 l wody na 1 mb wysokości drzewa;
2)    Wielkość zawiązków 12-16 mm; Agrostym 480 SL – dawka 0,6 do 1,2 l/ha; minimum 180C i konieczne słońce!; 500 l wody na 1 mb wysokości drzewa;
3)    Wielkość zawiązków 10-16 mm; Paturyl 100 SL – dawka 0,5 do 1,0l/ha; minimum 180C; 500 l wody na 1 mb wysokości drzewa;
UWAGA: Wyższe dawki regulatorów stosujemy przy bardzo obfitym zawiązaniu owoców oraz dla odmian trudno przerzedzających się.
Dla odmian z tendencją do przemiennego owocowania, ale tam gdzie nie stosowaliśmy Agrostymu do przerzedzania zawiązków (cała grupa Jonagolda, Ligol, Cortland, Elstar i sporty, Rubin i jego sporty, Paula Red, Lobo) w kwaterach bardzo obficie kwitnących KONIECZNIE należy kontynuować  program etefonowy:
I zabieg (wykonuje się dopołudnia w słońce, w temperaturze co najmniej 160C, w dużej ilości wody, w momencie kiedy 80% płatków kwiatowych opadnie – stosuje się 250ml/ha Agrostymu);
II zabieg w 10-14 dni później stosujemy 200 ml/ha Agrostym i dodajemy go do preparatu grzybobójczego,
III zabieg w 10-14 dni później stosujemy 150 ml/ha Agrostymu i dodajemy go do preparatu grzybobójczego,

Cięcie odmian owocujących na długopędach- maksymalnie najpóźniej powinno być wykonane do 10 czerwca.

Nawożenie
Kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Taki sam zabieg należy wykonać w sadach wiśniowych i kwaterach późnych czereśni oraz wczesnych odmianach śliw i w kwaterach Faworytki lub Red Faworytki, które mają owoce.
W sadach z odmianami późnymi (prognozowany plon 40-60 t/ha) należy zastosować ok.30 kg N/ha w formie saletry wapniowej.
Tuż po kwitnieniu: Zasilanie dolistne wszystkich gatunków drzew (ciąg dalszy: program: wspomagający podziały komórkowe w zawiązkach): Czyli: Sady należy zasilić  nawozem fosforowo- borowym, (jak dla jabłoni!), który należy podawać minimum 2-krotnie w okresie 3 tygodni po kwitnieniu!
Dla odmian: Golden Delicious, Pinowa, Szampion, Idared nadal aktualne są wskazówki dotyczące zasilania pozakorzeniowo magnezem.(Krista MgS-8-10 kg/ha; lub Siarczan magnezowy 5-7,5kg/ha lub Siarczan magnezowy z witaminą C-10kg/ha; lub Mikrokompleks -5-6 kg/ha lub Maxflow-2l/ha lub Symfonia Złota 1kg/ha (wszystkie + 1l nawozu aminokwasowego) lub gotowe mieszanki: Fertileader Vital (3-3,5l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Metalosate Mg (3l/ha) lub Agrocean Mg (5l/ha).

Grusze zalecenia na 2-4 tygodnie po kwitnieniu

Parch gruszy i zgnilizna pierścieniowa – tak samo jak parch jabłoni.
Zaraza ogniowa: sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni 2-3 razy: Champion 50 WP (1,5kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2l/ha) lub Funguran-OH 50 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 101 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1,5kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha).
Miodówki gruszowe: należy zastosować 150 ml zwilżacza Silwet lub Super zwilżacz + Actara 25 WG- 0,2 kg/ha; Acaramik 018 EC (0,75l/ha); Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha) Rimon 100 EC (0,75lha); Agricolle (3l/ha)
Kwieciak: Okres żerowania koniec maja –początek czerwca: Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,15l/ha).
Owocówka jabłkóweczka: masowe składanie jaj: Dimilin 480 SC (0,3 l/ha) Rimon 100 EC (0,75lha);
Faza czarnej główki: SpinTor 240 SC (0,6-0,84l/ha); SpinTor 480 SC (0,3-0,42 l/ha); Calypso 480 SC (0,2l/ha).
 

Ordzawianie i pękanie zawiązków: zapobieganie: program antyordzawieniowy z GA 4+7 po 0,33 l trzykrotnie co dwa tygodnie. Pamiętać o warunkach zastosowania! Do nawozów dolistnych dodawać ½ dawki boru.
Partenokarpia: nie zapomnieć by co tydzień podać Drakar lub Final K w dawce 3l/ha.
 

Źródło: Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki - okres 2-4 tygodnie po  kwitnieniu z dnia 25-29.05.2011r. Sandomierz; dnia 23.05.2011 roku.

Opracowanie: Adam Fura

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection