Zwalczanie przędziorków w sadach bez uodparniania szkodników

Zawężanie palety dostępnych zoocydów z uwagi na wycofywanie z użycia substancji czynnych może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do pojawienia się odporności agrofagów na preparaty, które pozostają na rynku. Szybkie tempo powstawania odporności obserwowane jest u jednych z najgroźniejszych szkodników sadów, czyli przędziorków. Skuteczne ograniczenie ich liczebności utrudnia wysoka płodność przędziorków oraz obecność kilku pokoleń w ciągu sezonu wegetacyjnego. W jaki sposób efektywnie zwalczać przędziorki w sadach bez ryzyka pojawienia się odporności?

Niepozorny, a szkodliwy

Przędziorki to małe roztocza, jednak o dużym potencjale wyrządzania szkód. Pojawianiu się tych agrofagów sprzyja ciepła i sucha pogoda. W sadzie zagrożenie stanowią dwa gatunki przędziorka: chmielowiec oraz owocowiec.

Szkodliwość przędziorków wynika z wysysania soków roślinnych po spodniej stronie liści, co doprowadza do pogorszenia fotosyntezy. Żerowanie roztoczy początkowo objawia się żółtymi plamami na górnej stronie liści, a brak reakcji w postaci odpowiedniej ochrony powoduje usychanie i opadanie liści. Dochodzi w związku z tym do osłabienia roślin oraz pogorszenia wielkości i jakości plonu.

Strategia antyodpornościowa

Przeciwdziałanie powstawaniu odporności przędziorków, ale też innych szkodników na stosowane środki ochrony roślin to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed współczesnym sadownictwem. Obejmuje ono pewne rozwiązania umożliwiające ograniczenie tego zjawiska. Do głównych założeń strategii antyodpornościowej można zaliczyć:

  • rotacja substancjami czynnymi o różnych mechanizmach działania,
  • prawidłowe aplikowanie środków zgodnie z etykietą
  • wykluczenie ze stosowania na kilka lat substancji czynnej, na którą pojawiła się odporność,
  • włączenie innych rozwiązań, np. niechemicznych metod zwalczania szkodników.

Zapobieganie odporności przędziorków na ŚOR-y

Propozycją w zwalczaniu przędziorków, która doskonale wpisuje się w realizację strategii antyodpornościowej, jest Kanemite 150 SC. Ten nowoczesny akarycyd oparty na nowej substancji czynnej – acekwinocylu – ma unikalny mechanizm działania, który doprowadza do blokowania oddychania przędziorków.

Kanemite 150 SC działa na przędziorki kontaktowo, natomiast na roślinie – powierzchniowo. Dzięki efektowi knock-down efekt działania jest błyskawiczny, a skuteczność utrzymuje się nawet do kilku tygodni od zabiegu.

SAP_Kanemite_artykul_wykres_1.png

Wyk. 1 Kanemite 150 SC, dzięki efektowi knock-down, działa na przędziorki nie tylko szybko, ale i długotrwale. Nawet do kilku tygodni po zabiegu.

Co ważne, preparat zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Wykazuje też bardzo niską toksyczność dla entomofauny pożytecznej oraz jest bezpieczny dla osoby wykonującej zabieg. Jest polecany do stosowania w integrowanej produkcji roślin. Zakres aplikacji, oprócz roślin sadowniczych, obejmuje również rośliny jagodowe, chmiel, warzywa uprawiane pod osłonami, rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami oraz szkółki leśne. Preparat może być wykorzystywany w uprawach małoobszarowych. Ze względu na specyficzny, odmienny od innych mechanizm działania nie stwierdzono dotychczas odporności przędziorków na akarycyd Kanemite 150 SC.

Podsumowując, trzeba wskazać, że ze względu na swoje właściwości ten środek ochrony roślin to bardzo dobre rozwiązane umożliwiające rotację preparatami stosowanymi przeciwko przędziorkom w sadach.

Powiązane artykuły

Wiosenna ochrona sadów przed chorobami grzybowymi

Zwalczanie mszyc po kwitnieniu