×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

Jabłoń
Parch jabłoni, Mączniak jabłoni
- wzrost zawiązków
Zarodniki workowe parcha w bieżącym sezonie już się wysiały w całości, a więc raz na 10-14 dni winniśmy stosować preparaty kontaktowe (zapobiegawcze!). Sugeruję by 2-3 krotnie po sobie zastosować preparaty zawierające mancozeb! Dzięki takiemu programowi zabezpieczamy sady przed  ewentualnymi infekcjami parchem oraz ograniczamy rozwój mączniaka, a także zapobiegamy drobnej plamistości liści Golden Deliciousa. Dodatkowo odsuwamy  w czasie konieczność zwalczania pordzewiaczy i przędziorków.
W zasadzie powinniśmy już zakończyć realizację programu zwalczania szkodników: Zwójka koróweczka i pryszczarek okulizak.
Również powinniśmy już przystąpić do wykonania II części programu zwalczania choroby: Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia! 0,5% roztwór Aliette (0,5l na drzewo) (po miesiącu powtórzyć!)

Zwalczanie zwójkówek: Wyniki odłowów motyli owocówek i zwójkówek w pułapki feromonowe:
W warunkach Sandomierza największe odłowy motyli zwójkówek i owocówek w Sośniczanach miały miejsce w dniach:
Data    Ow. Jabłk.    Owoc. Śliwków.    Siatków.    Buków.    Wydłub. Oczatecz.    Płatk. Pstrocin.    Rdzawecz.    Różów.
29.V    41/115    106/374    5/5    1/8    2/15    17/22    1/1    0
30.V    5/120    50/424    6/11    1/9    0/15    2/24    0/1    0
2.VI    4/124    21/445    16/27    6/15    0/15    4/28    0/1    0
3.VI    33/157    0/445    12/39    0/15    0/15    5/33     1/2    4/4
4.VI    22/179    0/445    12/51    1/16    0/15    7/40    7/9    0/4
5.VI    16/195    16/461    3/54    3/19    0/15    5/45    2/11    0/4
7.VI    17/212    26/497    6/60    3/22    1/16    5/50    7/18    0/4

- a więc najsensowniej było wykonać zabieg pomiędzy 2 a 8 czerwca preparatem Runner Lub Steward powinien być bardzo skuteczny!
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące Zarazy ogniowej: W sadach, w których zaraza wystąpiła w ostatnich 3-ech latach, co 10-14 dni ½ dawki preparatu miedziowego. (Warunki zastosowania!)

Nadal aktualne są wskazówki dotyczące Drobnej plamistości liści jabłoni: co 14 dni: Captan 80 WG (1,9-2,8kg/ha); Dithane NeoTec/Mac-Mancozeb/ 75 WG (3-4,5kg/ha); Pomarsol F 80 WG (4,5kg/ha); Sadoplon 75 WP (4,5kg/ha); Sancozeb 80 WP (3kg/ha); Thiram Granuflo 80 WG (4,5kg/ha). Uwaga: Gdyby w młodych (4-5 lat) sadach z Golden Deliciousa zaczęło się zjawisko opadania starszych liści, to w takich warunkach należy zastosować szybko pobierane nawozy dolistne Agrocean Mg – 3l/ha lub Metalosate Mg 1,5-2l/ha lub Fertileader Vital (3-3,5l/ha) lub Coctail Jade (1,5-2 kg/ha) lub Magnitech (2l/ha) lub Qulant Mg (2l/ha).
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Mszyc: W wielu sadach pojawiły się Mszyce! (1 drzewo na 50 przejrzanych) Actara 25 WG -0,1kg/ha; Agro Pirymikarb 500 WG (0,4-0,75kg/ha);  Calypso 480 SC- 0,1- 0,2l/ha; Mospilan 20 SP-0,125 kg/ha;  Marvik 240 EW-0,2l/ha; Pirimor 500 WG-0,75kg/ha; Teppeki 50 WG -0,14kg/ha; Agricolle 3l/ha.
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Przędziorków:  Należy wykonać lustrację sadów pod kątem występowania przędziorków. W przypadku ich stwierdzenia wykonać zabieg jednym z preparatów: Envidor 240 EC (0,4 l/ha); Nissorun 050 EC (0,75 l/ha)+Ortus 05 SC (0,5l/ha); Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Magus 200 SC (0,7 l/ha); Sanmite 20 WP (0,75 kg/ha); Talstar 100 EC (0,6l/ha); Agricolle (3l/ha).
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania Pordzewiacza jabłoniowego: Envidor 240 EC (0,4 l/ha); Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Ortus 05 SC (1,25-1,5 l/ha);  Talstar 100 EC (0,6l/ha)
Sady jabłoniowe należy zasilać  jednym z nawozów zawierających wapń: (Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Calitech Ca (3-4l/ha) lub Capfol (3l/ha) lub Rosacal Plus (3l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4l/ha) lub Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Ekolist wapniowy (1-6l/ha) lub Phostrade Ca (3-5l/ha) lub Rosatop Ca 3-5l/ha lub Fruton Calcium 5-10l/ha Wuxal Calcium 5-7 l/ha; lub Basfoliar Combi Stip 3+4l-ha lub Insol Ca 5l-ha lub Chlorek wapnia (5-7kg/1000l wody) lub mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: Agrocen Ca 3l/ha lub Amiwap (2-3l/ha) lub Boramin Ca (2-3l/ha) lub Fertileader Elite 3-4l/ha lub foliq Calimax (3-6l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2l/ha lub Tecnokel Amino Ca (2-3l/ha)
Wszystkie odmiany grusz oraz odmiany  jabłoni z grup Gala i Elstar oraz wszystkie wczesne odmiany najlepiej zasilać dolistnym nawozem potasowym (Drakar lub Final K – 3l/ha)!
Kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok. Taki sam zabieg należy wykonać w sadach wiśniowych i kwaterach późnych czereśni oraz  w kwaterach Faworytki lub Red Faworytki.
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące: -cięcia odmian owocujących na długopędach- maksymalnie najpóźniej powinno być wykonane do 10 czerwca.

Przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni

Zasady przerzedzania ręcznego
a.    im wcześniej je wykonamy, tym lepiej dla jakości owoców i dla zakładania pąków kwiatowych na przyszły rok;
b.    przerzedzanie ręczne zaczynamy od odmian najwcześniej zbieranych, następnie wykonujemy je w kwaterach odmian drobnoowocowych, a na końcu w kwaterach odmian gruboowocowych i zbieranych późno.
c.    odległość pomiędzy jabłkami odmian drobnoowocowych winna wynosić 12, a owocami odmian gruboowocowych 15 do 20 cm.
d.    Ilość jabłek na drzewie jest ściśle uzależniona od rozstawy drzew w rzędzie. Dla odmian gruboowocowych (przy drzewie całkowicie ukształtowanym – wyrośniętym) powinna się równać liczbie centymetrów pomiędzy drzewami w rzędzie + 20 %. (Czyli, jeśli drzewa np.: Jonagolda - w rzędzie rosną w  odległości 1 mb od siebie, to maksymalna liczba owoców na drzewie powinna wynosić 120 szt. Analogicznie dla odmian drobnoowocowych przy odległości 1 mb. pomiędzy drzewami np. Gali  ilość jabłek na drzewie nie powinna przekraczać 100 szt.
e.    Wykonując przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni, należy pamiętać by zdejmowanych zawiązków nie zrzucać z ogonkami, a przy okazji należy wyrywać ewentualne długopędy!

Do  15 czerwca należy zakończyć realizację programów Przeciwdziałania ordzawianiu owoców oraz programy etefonowe!
W kwaterach późnych odmian jabłoni i gruszy, tam gdzie zbiory przekroczą 40t/ha należy wysiać po opadzie czerwcowym 150-200 kg saletry wapniowej/ha.

Grusza
Parch gruszy – wzrost zawiązków: preparaty zawierające mancozeb + dolistny nawóz żelazowy w dawce polecanej przez jego producenta. Żelazo w sadach gruszowych jest ogromnie ważne ze względu na wpływ na barwę zasadniczą skórki. Za siedem dni należy grusze zasilać dolistnym nawozem potasowym!
Zaraza ogniowa: - Sady zagrożone opryskiwać po kwitnieniu co 14 dni 2-3 razy: Champion 50 WP (1,5kg/ha) lub Cuproxat 345 SC (2l/ha) lub Funguran-OH 50 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 101 WP (1,5kg/ha) lub Kocide 2000 35 WG (1,5kg/ha) lub Miedzian 50 WP (0,75 kg/ha) lub Miedzian Extra 350 SC (0,75l/ha).

Obecnie należy bacznie systematycznie obserwować sady gruszowe na obecność Miodówek gruszowych! W przypadku ich pojawienia, zanim pojawią się jaja, należy opryskać sady gruszowe preparatem Actara 25 WG w dawce 0,2 kg/ha  + 0,125 ml Silwetu lub Super Zwilżacza. W przypadku pojawienia się jaj zastosować Dimilin 480 SC 0,375l/ha + 0,125 ml Silwetu lub Super Zwilżacza.
Kwieciak: Okres żerowania koniec maja –początek czerwca: Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha) lub Calypso 480 SC (0,15l/ha).

Spotkanie GDC, zalecenia 9 do 20 czerwca 2011 roku – wzrost zawiązków przed i po opadzie czerwcowym, Sandomierz; dnia 07.06.2011 roku

Opracowanie: Adam Fura


 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection