Kolejne głosowanie nad zakresem dopuszczenia glifosatu odbędzie się 18 lub 19 maja 2016 r. Parlament Europejski dopuścił do profesjonalnego użycia tę substancję czynną na głosowaniu 13 kwietnia 2016 r. Niezależne doradztwo sygnalizowało zagrożenia dla konsumentów związane z jego stosowaniem.
Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt ponownego zezwolenia dopuszczenia glifosatu do obrotu na 10 lat, natomiast Parlament Europejski opiniuje zatwierdzenie go tylko na 7 lat. Oczekuje się na wyniki kolejnych badań zleconych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), które przyczynią się do podjęcia ostatecznej decyzji.
Źródło: aiz.info, fruchtportal.de

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia