zawiazki lipiecPrzerzedzanie zawiązków w okresie letnim powinno być uzupełnieniem przerzedzania chemicznego, wykonanego w okresie kwitnienia i tuż po (wtedy decydowaliśmy o ilości owoców na drzewie i ograniczaliśmy ryzyko przemienności). Letnia korekta to przede wszystkim walka o jakość plonu, o której sadownicy często zapominają.

Zawiązki powinny być systematycznie usuwane z drzewa przez cały okres od opadu czerwcowego do zbioru. Wówczas jesteśmy w stanie osiągnąć najbardziej wyrównany plon pod względem jakości. W praktyce, ze względu na dużą pracochłonność tego zajęcia, kwatery są przerywane raz w drugiej połowie lata (dotyczy odmian jesiennych i zimowych).

Naszym celem jest usunięcie owoców z defektami: ordzawieniem skórki, wgryzami owocówki jabłkóweczki, zwójek lub innych szkodników, śladami parcha, a także deformacjami spowodowanymi chociażby gradobiciem. Pozbyć się powinniśmy także zawiązków powstałych na końcach najmłodszych pędów (na ogół są najmniejsze i będą wyraźnie odstawały wielkościowo od pozostałych jabłek). Koniecznym jest także rozrzedzenie owoców rosnących w gronach – w takim przypadku konkurencja o substancje odżywcze może zaskutkować małymi rozmiarami wszystkich konkurentów.

Przy odmianach, których owoce osadzone są na bardzo krótkich ogonkach (Lobo, Paulared, Cortland, Delikates, Idared), istnieje niebezpieczne ryzyko wypchnięcia oraz oderwania od szypułki najlepszych (bo rosnących na zewnątrz grona) zawiązków. Są to zazwyczaj owoce najlepiej doświetlone oraz wybarwione.

Technika przerzedzania także ma istotne znaczenie, ponieważ zabieg niewłaściwie wykonany może grozić spadkiem jakości plonu. Istotnym jest, aby ogonek usuwanego owocu był przecięty, a nie wyrwany z grona, ponieważ reszta jabłek także może spaść. Nożyczkami należy operować bardzo precyzyjnie, bo jakiekolwiek skaleczenie owoców grozi ich gniciem.

Na drzewie powinno pozostać ok 120 owoców (sad w pełni owocujący). Da nam to ok. 20 kg owoców/drzewo. Zebrany plon powinien wówczas oscylować w granicach 40 – 50 ton z hektara. Oczywiście, jeśli warunki na to pozwalają, owoców możemy pozostawić więcej. Zastanówmy się jednak, czy drzewo będzie je w stanie wykarmić. Determinowane jest to głównie przez ilość liści na drzewie, bo to one produkują substancje odżywcze dla owoców. Jeśli wykonaliśmy cięcie letnie, drzewo zostało pozbawione ich w znacznej ilości liści. Ważną kwestią jest również rozkład owoców w koronie drzewa. Przerzedzać należy starając się, aby owoce rozłożone były możliwie najrównomierniej. Ideałem jest rozkład owoców na pędach w odległości rozpostartej dłoni człowieka.

Letnia korekta zawiązków jest zajęciem bardzo pracochłonnym i niedającym się zmechanizować, więc należy podjąć wszelkie kroki w celu poprawienia ergonomii pracy.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia