Biologia i szkodliwość
Patogen poraża drzewa ziarnkowe i pestkowe. Na pędach gruszy i jabłoni pojawiają się lokalnie ciemnobrunatne plamy. W obrębie tych plam kora zapada się, pęka, jest pofałdowana i szorstka. W obrębie nekroz widoczne są ciemne skupienia piknidiów z konidiami. Bardzo często dochodzi do obumierania kory na całym obwodzie pędu – tzw. zaobrączkowanie. Wówczas porażona część drzew powyżej zainfekowanego miejsca więdnie oraz zamiera. Zasychają także wierzchołki młodych pędów. W przypadku porażenia drzew pestkowych przez raka kory drzew owocowych nie dochodzi do złuszczania się kory. Zdarza się, że czasem kora zapada się i powstają głębokie, podłużne szczeliny osłaniające drewno. Źródłem infekcji pierwotnych są zarodniki konidialne oraz workowe, które wnikają do rośliny przez zranienia.

Zwalczanie
W celu ograniczenia występowaniu raka kory drzew owocowych, należy usuwać i niszczyć obumarłe drzewa lub ich fragmenty. Rany powstałe po cięciu, gradobiciu, zbiorze owoców oraz w wyniku uszkodzeń mrozowych smarować farbą emulsyjną z 2% dodatkiem np. preparatu Topsin M 500 SC lub pastą ogrodniczą.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection