Biologia i szkodliwość
Choroba ta poraża korę młodych pędów, gałęzi i konarów. Na porażonych częściach drzew kora pęka, odstaje od zdrowej tkanki i złuszcza się. Na gałęziach, wokół zainfekowanych krótkopędów rozwijają się zgorzele. Patogen wywołuje również nekrozy, w przypadku gdy obejmują one cały obwód pędu – zaobrączkowanie – jego część znajdująca się powyżej zamiera. Obumarłą korę pokrywają ciemnoczarne skupienia zarodników konidialnych – piknidia. Na dojrzałych owocach pojawiają się zgnilizny przyszypułkowe. Zimuje grzybnia w porażonych pędach. Infekcji pierwotnych dokonują konidia wytworzone w piknidiach. Patogen ten może również wytwarzać mikrokonidia. Do zakażenia dochodzi zwykle przez rany po cięciu, gradobiciu oraz po zerwaniu owocach.

Zwalczanie
W celu ograniczenia występowania raka kory drzew ziarnkowych, należy wycinać porażone gałęzie oraz usuwać i niszczyć obumarłe drzewa z sadu. Obecnie do zwalczania tego patogena zarejestrowany jest preparat Topsin M 500 SC. Przed jego zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection