Zaskakujące wyniki badań! Co humusy potrafią zdziałać w truskawce? - SADY i POLEmiki odc.08/21

W dzisiejszym odcinku „Sadów i Polemik” omawiamy doświadczenie, w którym sprawdzaliśmy, jaki wpływ ma stosowanie kwasów humusowych na uprawę truskawki odmiany Rumba. Kwasy humusowe w postaci preparatu Humi Brown Gold były stosowane 2-, 3- lub 4-krotnie na różnych stanowiskach. Odstępy między zabiegami wynosiły 7-10 dni w zależności od warunków pogodowych. Były również dwa stanowiska kontrolne.

Nasze doświadczenie pokazało, że 3-4-krotne stosowanie humusów powoduje namacalny wzrost ilości plonu i wielkości owoców, co jak wiemy przekłada się na całkowitą wielkość plonu. Zawiązanych owoców było o kilkadziesiąt procent więcej niż w przypadku kontroli. Mimo to, owoce nie zdrobniały. Zaobserwowaliśmy pewne wyrównanie pod względem wielkości owoców przy 2- i 3-krotnym stosowaniu, co jest naturalne, bo owoce z kolejnych zbiorów zwykle są mniejsze.

Tego wyniku mogliśmy się spodziewać, gdyż wiedzieliśmy już, że wraz ze wzrostem substancji humusowych bardzo wyraźnie rośnie aktywność gleby, która z kolei przekłada się na poprawę systemu korzeniowego. A im lepiej rozwinięty system korzeniowy, tym więcej substancji odżywczych może być pobranych przez korzenie. Substancje te są następnie w większych ilościach przetransportowane do rośliny, co z kolei przekłada się na wydajniejszą wegetację.

Natomiast całkowicie zaskakujący były dla nas wyniki drugiej części eksperymentu, w której poddawano owoce analizie jakościowej. Badaliśmy nie tyko jędrność owoców, ich zdolności przechowalnicze i trwałość pozbiorczą, ale także takie parametry jak: pH soku, zwartość cukrów, kolor. Wszystkie te parametry miały bardzo zadowalające wartości. Nasze doświadczenie obala więc mit, że poprzez intensywne nawożenie uzyskujemy jedynie większy plon tracąc na jakości.

Należy jeszcze podkreślić, że nie stosowaliśmy dodatkowo żadnych preparatów biologicznych, a jedynie poprawialiśmy warunki bytowania tych mikroorganizmów, które naturalnie występują w glebie.

 

Powiązane artykuły

X