Zalecenia sadownicze UPL z dnia: 13.10.2023

Niekorzystne warunki pogodowe(przelotne opady, długo utrzymująca się rosa) podczas zbioru owoców sprzyjają wielu chorobom przechowalniczym, które dadzą o sobie znać w trakcie lub po przechowywaniu. Wiele jabłek w czasie zbiorów zostanie uszkodzonych (obicia, przecięcia skórki, wyrwanie szypuły itd.) a także będą mieć spękania przy szypule (duża zawartość cukrów). Przeznaczając takie owoce do długiego przechowywania (4-6 miesięcy) koniecznie trzeba będzie je dodatkowo zabezpieczyć przed rozwojem patogenów chorobotwórczych. Po schłodzeniu i wstawieniu palet do komór, pomimo wcześniejszych zabiegów fungicydowych w sadzie i zastosowaniu 1-MCP, warto aplikować, poprzez zamgławianie, specyficzny produkt:

DeccoPyr-Pot w dawce 2,0 kg/100 ton owoców

UWAGI:

- działa bardzo dobrze interwencyjnie i zapobiegawczo na: gorzką zgniliznę, szarą pleśń, mokrą zgniliznę oraz na późnego parcha przechowalniczego i antraknozę (2 ostatnie patogeny - rejestracja w innych krajach),

- wprowadzana jest tylko 1 s.a. do owoców (po 6 m-cach przechowywania - tylko 30% najwyższego poziomu pozostałości – NDP),

- wstawione owoce do komór powinny być odpowiednio schłodzone (jabłka – od 0,5°C do 1°C)

- dużo lepsze działanie pirymetanilu w niższych temperaturach,

- zabezpiecza owoce uszkodzone podczas zbioru (obicia, pęknięcia i uszkodzenia skórki, miejsca po wyrwanej szypule itd.), - dezynfekuje również skrzyniopalety, ściany przechowalni i urządzenia chłodnicze,

- przeciwdziała powstawaniu odporności wielu patogenom chorób przechowalniczych, - w praktyce i doświadczeniach obniża porażenie chorobami przechowalniczymi nawet o 75%,

- możliwość wcześniejszego zastosowania 1-MCP po przewietrzeniu komory (min. 24 h przed), - w żadnym wypadku nie pozostawia osadu na owocach a także nie wpływa na pogorszenie smaku (gorzknienie) i spadek jędrności owoców,

- przed aplikacją należy wyłączyć wszystkie urządzenia chłodnicze (co najmniej 10 min. przed),

- w pomieszczeniach z KA aplikacja może być wykonana dopiero po ustabilizowaniu się parametrów,

- po wypaleniu należy włączyć wentylatory średni lub wysoki poziom na ok.0,5 h (równomierne rozprowadzenie dymu),

- do aplikacji nie wymaga dodatkowego urządzenia do zamgławiania,

- nie może być użyty samodzielnie przez sadownika, aplikacji dokonuje przeszkolony zespół pracowników,

- zamówienie produktu wraz z usługą tylko po obowiązkowym i indywidualnym zarejestrowaniu się na stronie uplcropservice.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Tomasz Sikora, Doradca Sadowniczy - Drzewa Owocowe - ProNutiva; UPL Polska

Powiązane artykuły

X